Voorlichtingsavonden Mediawijsheid

Jaarlijks wordt de Week van de Mediawijsheid georganiseerd. Het doel is om aandacht te vragen voor een kritische en bewuste omgang met media. In dat kader wordt in deze week (van 20 -24 november) op onze school aan alle brugklassen lessen gegeven over mediawijsheid. In de week daarna krijgen alle tweede klassen deze lessen aangeboden.
Ook worden er voor de ouders van leerjaar 1, 2 en 3 ook voorlichtingsavonden georganiseerd.
Op 7 november is het thema Jongeren en Sociale Media en op 21 november gaat het over Jongeren en Videogames. De avonden starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur.  De ouders/verzorgers van deze leerjaren ontvangen in oktober een uitnodiging.  

Vragen hierover kunnen gesteld worden aan de leden van de werkgroep digitalisering in het onderwijs: Saskia Waalboer, Klaas Sabel, Kees Bijman en Frans Bouwens