Bètaschool en Technasium

Maandagmiddag 19 september 2016 heeft rector Marga Nievelstein het bordje technasium in ontvangst genomen. Daarmee heeft onze school officieel het predicaat technsium. Diezelfde middag werd een convenant ondertekend met InHolland Alkmaar. Deze hogeschool gaat met onze school samenwerken binnen de leerstroom Technasium. Daardoor worden mooie projecten mogelijk, waarbij  leerlingen gebruik kunnen maken van de technische apparatuur, programmeermogelijkheden en begeleiding bij Inholland Alkmaar.

Bètaschool

Het Bonhoeffercollege is al jaren een Bètaschool. Dat wil zeggen dat onze leerlingen worden gestimuleerd om vakken te kiezen als wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Onze school heeft in periode 2004-2010 met het Universum Programma gewerkt van het Platform Bèta Techniek. Door middel van het delen van kennis en ervaring met elkaar en andere scholen, vernieuwden wij het betatechnisch onderwijs op onze school en leverden wij een bijdrage aan de doelstelling van het Platform Bèta Techniek om 15% meer jongeren te laten kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding. In 2011 kreeg onze school zelfs het predicaat Bèta-excellent; een programma dat zich richt op het vergroten en stabiliseren van het aandeel bèta- en techniekleerlingen en tegelijk op het bevorderen van excellentie bij deze leerlingen. 

Technasium

 

Interview met projectleider technasium en technatoren.