Studiekop

Vanaf januari 2013 is door enkele bevlogen oud-docenten van het Bonhoeffercollege een huiswerkklas gestart. Omdat ze werken voor een vrijwilligersvergoeding kunnen we de kosten laag houden. De leerlingen zijn, net als hun ouders en begeleiders, enthousiast. De leerlingen hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan ondersteuning gericht op studievaardigheden en een studieruimte waar stil en geconcentreerd gewerkt kan worden. De huiswerkklas is een op zich opzichzelfstaande organisatie die werkt binnen de muren van de school. Leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning, bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van de Bonhoeffer Studiekop.


Hoe werkt de Bonhoeffer Studiekop?
 Op maandag en dinsdag kunnen de leerlingen vanaf 14.30 tot 17.30 uur onder begeleiding van oud-docenten van het Bonhoeffercollege, terecht in Kopruimte B en op woensdag en donderdag in Kop A. De leerlingen kunnen minimaal 2  en maximaal 4 dagen, na hun reguliere lesdag, minimaal 2 lesuren gebruik maken van de Studiekop. Met een kopje thee en een koekje kunnen zij rustig op school hun huiswerk maken en op afspraak hulp krijgen bij planning & organisatie. Daarnaast kunnen zij op woensdagmiddag na 15.30 uur hulp krijgen bij wiskunde.

U kunt uw zoon/dochter opgeven voor de Bonhoeffer Studiekop door het bijgevoegde formulier ingevuld te sturen naar onderstaand e-mailadres of het in te leveren bij de receptie van de school.
Met vriendelijke groet,
H. Klinkert-Koopmans
informatie & coördinatie
e-mail:

Aanmeldingsformulier voor periode 4 klas 2-6.

Aanmeldingsformulier voor periode 4 brugklas

SLUITINGSDATUM 7 april 2017