Decanen op het Bonhoeffer

De beroepenmarkt op het Bonhoeffercollege had 31 oktober jl. weer een groot en zeer gevarieerd aanbod aan opleidingen. Alle schoollokalen waren gevuld en de aula stond vol met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten. In een gesprek met decanen Anja Karten en Ben Smits vertellen ze over de organisatie van de beroepenmarkt en over alles wat er bij de functie van decaan komt kijken.

Opleidingen willen heel graag een plaatsje op de jaarlijkse beroepenmarkt van het Bonhoeffercollege. Er is een vaste kern die elk jaar weer aanwezig is. Het Horizon College bijvoorbeeld en de Universiteit van Amsterdam en ook de opleiding van Tata Steel. Samen met de andere decanen Ben Smits, Laurent Sikkens en Joyce van der Sluis zorgt Anja Karten ervoor dat er geen dubbele studies op de markt zijn. Anja: “Natuurlijk vertellen de afgevaardigden over de andere mogelijkheden van hun opleiding maar de voorlichting is gericht op een bepaalde tak.”

Aan het belang van de beroepenmarkt wordt niet getwijfeld maar de status ervan zal Jeroen Marechal, (afdelingsleider havo-bovenbouw) binnenkort onderzoeken. Hij neemt vanaf 2018 het stokje over van Frans Bouwens die met pensioen gaat en jarenlang coördinator is geweest van de studieloopbaanbegeleiding op het Bonhoeffercollege. Anja: “Door de laagdrempeligheid van de beroepenmarkt is het voor leerlingen een geweldige kans om zich te oriënteren op hun toekomst. Dus ik weet zeker dat dit fenomeen blijvend is.” De avond wordt altijd geëvalueerd door de deelnemende opleidingen en krijgt steevast hoge punten voor de organisatie. De laatste evaluatie heeft er o.a. toe geleid dat er dit jaar voor het eerst geen vierde voorlichtingsronde is. Ben Smits: “Uit de enquête bleek dat de laatste ronde die rond 21.30 uur was, minder bezoekers trok. Logisch dat we die eruit gehaald hebben.”

Naast het organiseren van de beroepenmarkt ondersteunen de decanen ook de sector-, profiel- en studiekeuze van de leerlingen. Ben: “De mentoren nemen het grootste deel van de begeleiding voor hun rekening. Wij zorgen voor het gereedschap zoals de interessetesten en andere manieren om competenties en vaardigheden te onderzoeken.”

Ook de stages worden gecoördineerd door de decanen. Leerlingen van de tweede en derde klassen zijn verplicht om stage te lopen en krijgen daar 16 uur lestijd voor. Ben: “Dat doen ze in Bonhoeffertijd, lestijd die de leerlingen zelf mogen invullen. Van de stage houden ze een logboek bij en ze maken een verslag.”

Anja voert met alle leerlingen van mavo-4 gesprekken over hun vervolgstudie. Maar ook eindexamenleerlingen van de havo en vwo kunnen bij haar terecht. De decanen stimuleren ook de Leerlingbezoekdagen in december. Anja: “ Het is een fantastisch kans om een opleiding uit te proberen. Op alle mbo’s in Noord-Holland kunnen leerlingen lessen bijwonen.”

Het is natuurlijk ook heel raadzaam om open dagen te bezoeken. Vanuit het ministerie is het zelfs verplicht gesteld voor het vmbo waaronder de mavoleerlingen vallen.

Ben: “We doen er dus alles aan om de leerlingen tot een goede keuze te laten komen, maar de leerling bepaalt natuurlijk zelf zijn of haar studie. Dat besef is essentieel.”