Zo werkt het!

In onze schoolorganisatie proberen we de lijnen zo kort mogelijk te houden. Leerlingen kunnen met vragen altijd terecht bij de mentor. Als de mogelijkheden van de mentor te kort schieten kan deze de hulp van de afdelingsleider inroepen en eventueel Bureau Zorg. De school hecht er grote waarde aan dat ouders de school op de hoogte stellen van veranderingen die invloed kunnen hebben op hun kind.

SCHOOLGIDS 2017-2018

Schoolgids ibookversie