Tijdens de tweede periode dit schooljaar hebben leerlingen van de tweede en derdee klas tijdens Bonhoeffertijd kunnen kiezen voor een module kunstgeschiedenis. De leerlingen hebben gedurende 8 weken , via colleges, documentairefilmpjes en werkbladen, kennisgemaakt met de verschillende stromingen binnen de schilderkunst: van de prehistorische grotschilderingen tot en met Picasso en alle tussenliggende stromingen met een focus op de 20e- en 21e-eeuwse schilderkunst in Frankrijk. Aan het eind van elke les maakten de leerlingen een schets van een werk van een kunstenaar dat ze het meest aansprak. Uit deze schetsen hebben deze leerlingen uiteindelijk één werk gekozen naar aanleiding waarvan ze een schilderij hebben gemaakt. Deze schilderijen worden nu geëxposeerd in de Mediatheek. Neem even een kijkje want ze hebben enorm leuke werken gemaakt!