Coronamaatregelen

Wij zetten alles op alles om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en elkaar te beschermen. Continuïteit van onderwijs staat daarbij voor ons voorop, natuurlijk het liefst op school en als het moet online vanuit huis.

School op 7 juni weer volledig open

Zaterdag 22 mei jl. heeft het kabinet besloten dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs niet langer verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. De scholen mogen van het kabinet vanaf maandag 31 mei weer volledig open en vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Om de docenten in de gelegenheid te stellen de lesvoorbereidingen voor de laatste weken aan te passen op de nieuwe situatie en omdat de school tijd nodig heeft om de logistiek rondom de uitgifte van de zelftesten te organiseren, hebben we besloten dat alle leerlingen per 7 juni weer elke dag naar school kunnen komen. Lees in deze brief hoe we dit organiseren.

Het gebruik van de zelftesten is een extra maatregel naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden tot de medewerkers en het dragen van mondkapjes. Tijdens de praktijklessen worden ook mondkapjes gedragen. Bij deze lessen is het vaak moeilijk om 1,5 meter afstand tot de docenten en technisch onderwijsassistenten te houden.

Bekijk hier de lestijden.
Zie hier de toelichting op de zelftesten

Coronamaatregelen

We werken met een aantal basisregels die voortvloeien uit het volledige protocol van de overheid:

  • Bij klachten, blijf thuis. Volg de stappen in de beslisboom.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand van medewerkers en medewerkers natuurlijk ook onderling.
  • Als je loopt gebruik je een mondkapje, zit je in een les of eet/drink je iets, dan kan het kapje af. Tijdens de praktijklessen worden ook mondkapjes gedragen. Bij deze lessen is het vaak moeilijk om 1.5 meter afstand tot de docenten en technisch onderwijsassistenten te houden.
  • Reinig vaak je handen. Volg de hygiëne-aanwijzingen op.

Bekijk voor goed gebruik van het mondkapje het volgende filmpje.

Informatie via e-mail

Informatie over praktische zaken met betrekking tot de coronamaatregelen delen we met leerlingen en hun ouders via e-mail. Dit omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Als u als ouder geen mails van ons ontvangt, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@bonhoeffer.nl. Algemene mails met informatie plaatsen wij ook hier op de website.

Praktische zaken

Openingstijden receptie

We zijn bereikbaar tussen 7.45 uur en 16.30 uur. Het telefoonnummer is 0251-659119.

Ziekmelden of afwezigheid melden

U kunt uw kind tot 10.00 uur ziek melden, ook als uw kind al het eerste uur les heeft. Daarvoor kunt u de receptie bellen op bovenstaand telefoonnummer.

Als uw kind niet aanwezig kan zijn, wilt u dat dan elke dag doorgeven? Wilt u in het telefoongesprek aangeven of het gaat om

  1. Ziekte: Uw kind is niet in staat om de hele dag aan zijn/haar schooltaken te werken
  2. Thuiswerkend met coronagerelateerde klachten: Wij registreren dat uw kind thuis werkt. De leerling neemt zelf contact op met de docenten in teams en eventueel met de mentor. (zie onze mail van 4 sept)

Afwezigheid van uw kind door medische/tandarts afspraken kunt u tot minimaal 1 dag van te voren doorgeven via een geel formulier dat uw kind kan ophalen en inleveren bij de receptie. Als u de afspraak op dezelfde dag hebt gemaakt, kunt u beter even bellen met de receptie.

E-mail aan ouders/verzorgers en leerlingen

Hieronder staan de meest recente algemene e-mails gericht aan ouders/verzorgers en leerlingen betreffende de coronamaatregelen: