Coronamaatregelen

Wij zetten alles op alles om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en elkaar te beschermen. Continuïteit van onderwijs staat daarbij voor ons voorop, natuurlijk het liefst op school en als het moet online vanuit huis.

Regels vanaf 29 november

Sinds 29 november zijn de maatregelen op het VO als volgt:

  • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar;
  • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan;
  • Mondkapjes zijn verplicht voor leerlingen en personeel;
  • Onderwijspersoneel en leerlingen maken twee keer per week preventief gebruik van een zelftest. Iedereen die als immuun wordt gezien hoeft niet te testen. De zelftesten zijn bij de receptie op te halen;
  • De hygiëne maatregelen blijven van kracht;
  • Bij klachten of contact met positief getest persoon: Blijf thuis en laat je testen. Klik op de beslisboom hiernaast voor meer informatie.

Vanaf de start van het schooljaar hebben de onder- en bovenbouw gespreid pauze, zodat het minder druk in het Atrium is en zo eventuele verspreiding van het coronavirus te beperken. Tot nader order blijven de pauzes gespreid. Bekijk het huidige rooster hier.

Zie hier de toelichting op de zelftesten

Binnenlandse reizen, excursies en culturele activiteiten

Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen naast het reguliere lesprogramma ook verdiepende en verbredende activiteiten doen. We willen deze daarom het komende jaar zoveel mogelijk door laten gaan en waar mogelijk aanvullen met extra activiteiten. Het is heel fijn dat leerlingen ook buiten de school kunnen leren en andere ervaringen op kunnen doen.
Bij deze activiteiten zal het vaak nodig zijn om de Corona QR code/negatief testbewijs van de GGD èn een identiteitsbewijs te tonen. De Corona QR code kunnen leerlingen krijgen via de Corona Check App als zij volledig gevaccineerd zijn. Het negatieve testbewijs kan verkregen worden doordat de leerling zich voor de activiteit heeft laten testen bij de GGD. De overheid geeft hierover aan dat scholen aan de leerlingen mogen vragen om dit mee te brengen.
Voor leerlingen die geen Corona QR code of negatief testbewijs van de GGD hebben, geldt dat zij niet mee kunnen. De school moet in dat geval zorgen voor een alternatief programma of een alternatieve opdracht. Per activiteit zal bekeken worden hoe we hier mee omgaan.

Buitenlandreizen

De school heeft besloten dat de buitenlandreizen voor het komende jaar niet door kunnen gaan. De schoolleiding vindt het niet verantwoord om het risico te nemen dat leerlingen en begeleiders onverhoopt met een Corona besmetting te maken krijgen en in het buitenland in quarantaine moeten. Daarnaast kunnen we vooraf niet voorzien of landen tot een risicogebied gaan behoren. We werken aan alternatieven binnen Nederland.

E-mail aan ouders/verzorgers en leerlingen

Informatie over praktische zaken met betrekking tot de coronamaatregelen delen we met leerlingen en hun ouders via e-mail. Dit omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Als u als ouder geen mails van ons ontvangt, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@bonhoeffer.nl. Algemene mails met informatie plaatsen wij ook hier op de website. Hieronder staan de meest recente algemene e-mails gericht aan ouders/verzorgers en leerlingen betreffende de coronamaatregelen: