Coronamaatregelen

Wij zetten alles op alles om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en elkaar te beschermen. Continuïteit van onderwijs staat daarbij voor ons voorop, natuurlijk het liefst op school en als het moet online vanuit huis.

Regels 

Het ministerie heeft aangegeven dat de volgende regels op scholen gelden:

  • Bij klachten: Blijf thuis en doe een zelftest. Is de zelftest positief dan blijf je thuis. Is de zelftest negatief kun je naar school komen;
  • Leerlingen hoeven niet in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een coronapositief getest persoon.
  • Onderwijspersoneel en leerlingen maken twee keer per week preventief gebruik van een zelftest. Dit geldt ook voor gevaccineerden. De zelftesten zijn bij de receptie op te halen;
  • De hygiëne maatregelen blijven van kracht;

Vanaf de start van het schooljaar hebben de onder- en bovenbouw gespreid pauze, zodat het minder druk in het Atrium is en zo eventuele verspreiding van het coronavirus te beperken. Tot nader order blijven de pauzes gespreid. Bekijk het huidige rooster hier.

Zie hier de toelichting op de zelftesten

Links naar aan corona gerelateerde documenten

Binnenlandse reizen, excursies en culturele activiteiten

Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen naast het reguliere lesprogramma ook verdiepende en verbredende activiteiten doen. We willen deze daarom het komende jaar zoveel mogelijk door laten gaan en waar mogelijk aanvullen met extra activiteiten. Het is heel fijn dat leerlingen ook buiten de school kunnen leren en andere ervaringen op kunnen doen.
Bij deze activiteiten zal hetmisschien nodig zijn om de Corona QR code/negatief testbewijs van de GGD èn een identiteitsbewijs te tonen. De Corona QR code kunnen leerlingen krijgen via de Corona Check App als zij volledig gevaccineerd zijn. Het negatieve testbewijs kan verkregen worden doordat de leerling zich voor de activiteit heeft laten testen bij de GGD. De overheid geeft hierover aan dat scholen aan de leerlingen mogen vragen om dit mee te brengen.
Voor leerlingen die geen Corona QR code of negatief testbewijs van de GGD hebben, geldt dat zij niet mee kunnen. De school moet in dat geval zorgen voor een alternatief programma of een alternatieve opdracht. Per activiteit zal bekeken worden hoe we hier mee omgaan.

Reizen

De school heeft besloten dat de buitenlandreizen voor het komende jaar niet door kunnen gaan. De schoolleiding vindt het niet verantwoord om het risico te nemen dat leerlingen en begeleiders onverhoopt met een Corona besmetting te maken krijgen en in het buitenland in quarantaine moeten. Daarnaast kunnen we vooraf niet voorzien of landen tot een risicogebied gaan behoren.

Hoewel we vanwege de onzekerheden mbt corona nog geen buitenlandse reizen hebben kunnen organiseren, hebben we dit jaar voor 3 mavo, 4 havo en 5 vwo een pakket van zes mooie binnenlandse reizen weten samen te stellen. In april 2022 gaan de leerlingen 3 dagen op de reis van hun keuze.

  • De Vierhoutentrip – sportieve reis op de Veluwe
  • In de voetsporen van de Romeinen – beleef het Romeinse verleden in Limburg
  • Utrecht en omstreken – cultuurhistorische en sportieve activiteiten in Utrecht en omstreken
  • Natuur- en technologiereis – natuur en technologie in Arnhem en omstreken
  • De creatieve reis – Kunst bekijken, maken en ervaren in Amsterdam, Utrecht en Den Haag
  • Dutch Mountains – Fysieke uitdaging in het Limburgse heuvelland

E-mail aan ouders/verzorgers en leerlingen

Informatie over praktische zaken met betrekking tot de coronamaatregelen delen we met leerlingen en hun ouders via e-mail. Dit omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Als u als ouder geen mails van ons ontvangt, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@bonhoeffer.nl. Algemene mails met informatie plaatsen wij ook hier op de website. Hieronder staan de meest recente algemene e-mails gericht aan ouders/verzorgers en leerlingen betreffende de coronamaatregelen: