Coronamaatregelen

Wij zetten alles op alles om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en elkaar te beschermen. Continuïteit van onderwijs staat daarbij voor ons voorop, natuurlijk het liefst op school en als het moet online vanuit huis.

Scholen beperkt open

We zijn heel blij dat we de leerlingen vanaf 8 maart weer kunnen ontvangen. Lees in deze brief hoe we dit organiseren.

Bekijk hier de aangepaste lestijden.

Coronamaatregelen

We werken met een aantal basisregels die voortvloeien uit het volledige protocol van de overheid:

  • Bij klachten, blijf thuis. Volg de stappen in de beslisboom.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand van medewerkers en van elkaar. Medewerkers natuurlijk ook onderling.
  • Als je loopt gebruik je een mondkapje, zit je in een les of eet/drink je iets, dan kan het kapje af.
  • Reinig vaak je handen. Volg de hygiëne-aanwijzingen op.

Bekijk voor goed gebruik van het mondkapje het volgende filmpje.

Informatie via e-mail

Informatie over praktische zaken met betrekking tot de coronamaatregelen delen we met leerlingen en hun ouders via e-mail. Dit omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Als u als ouder geen mails van ons ontvangt, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@bonhoeffer.nl. Algemene mails met informatie plaatsen wij ook hier op de website.

Praktische zaken

Openingstijden receptie

We zijn bereikbaar tussen 7.45 uur en 16.30 uur. Het telefoonnummer is 0251-659119.

Ziekmelden of afwezigheid melden

U kunt uw kind tot 10.00 uur ziek melden, ook als uw kind al het eerste uur les heeft. Daarvoor kunt u de receptie bellen op bovenstaand telefoonnummer.

Als uw kind niet aanwezig kan zijn, wilt u dat dan elke dag doorgeven? Wilt u in het telefoongesprek aangeven of het gaat om

  1. Ziekte: Uw kind is niet in staat om de hele dag aan zijn/haar schooltaken te werken
  2. Thuiswerkend met coronagerelateerde klachten: Wij registreren dat uw kind thuis werkt. De leerling neemt zelf contact op met de docenten in teams en eventueel met de mentor. (zie onze mail van 4 sept)

Afwezigheid van uw kind door medische/tandarts afspraken kunt u tot minimaal 1 dag van te voren doorgeven via een geel formulier dat uw kind kan ophalen en inleveren bij de receptie. Als u de afspraak op dezelfde dag hebt gemaakt, kunt u beter even bellen met de receptie.

E-mail aan ouders/verzorgers en leerlingen

Hieronder staan de meest recente algemene e-mails gericht aan ouders/verzorgers en leerlingen betreffende de coronamaatregelen: