Coronamaatregelen

Hier vind je informatie over de maatregelen die wij treffen in verband met het Coronavirus.

Start van het nieuwe schooljaar

Vanaf 17 augustus is de school weer volledig geopend. Wij hanteren daarbij de richtlijnen van het RIVM en het protocol dat voor het voortgezet onderwijs is opgesteld. Het belangrijkste is dat de hygiëne-maatregelen worden gevolgd. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar wel naar de docenten en andere personeelsleden van de school. In de volgende e-mail kun je lezen hoe we dit praktisch regelen.

We hopen dat het niet nodig is, maar mocht het zo lopen dat de scholen weer gedeeltelijk of volledig te sluiten is hier een document over succesvol (thuis)werken.

Informatie via e-mail

Informatie over praktische zaken met betrekking tot de coronamaatregelen delen we met leerlingen en hun ouders via e-mail. Dit omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Als u als ouder geen mails van ons ontvangt, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@bonhoeffer.nl. Algemene mails met informatie plaatsen wij ook hier op de website.

Melden dat uw kind ziek is of thuis werkt?

Vanwege de vele telefonische meldingen over leerlingen die, in verband met corona gerelateerde klachten, thuis werken in combinatie met een nieuwe telefooncentrale met enige technische aanloopproblemen, is de receptie de laatste weken ’s ochtends moeilijk te bereiken geweest. Het is dan ook helaas voorgekomen dat ouders te lang in de wacht stonden of helemaal geen gehoor kregen.

Om de telefoongesprekken meer te spreiden over de ochtend kunt u voorlopig tot 10.00 uur uw kind afwezig (ziek of thuis werkend) melden, ook als uw kind al het eerste uur les heeft. We hopen daarmee de wachttijd te beperken.

Als uw kind niet aanwezig kan zijn, wilt u dat dan elke dag doorgeven? Wilt u in het telefoongesprek aangeven of het gaat om

  1. Ziekte: Uw kind is niet in staat om de hele dag aan zijn/haar schooltaken te werken
  2. Thuiswerkend met coronagerelateerde klachten: Wij registreren dat uw kind thuis werkt. De leerling neemt zelf contact op met de docenten in teams en eventueel met de mentor. (zie onze mail van 7 sept)

Praktische zaken

Openingstijden receptie

Sinds 2 juni hanteert de receptie weer de normale openingstijden. We zijn bereikbaar tussen 7.45 uur en 16.30 uur. Het telefoonnummer is 0251-659119.

Absenties

Ouders kunnen absenties van hun kind telefonisch doorgeven aan de receptie. De gele absentieformulieren zijn niet nodig. Ook tandartsbezoeken e.d. kunnen doorgegeven worden via de receptie.

E-mail aan ouders/verzorgers en leerlingen

Hieronder staan de meest recente algemene e-mails gericht aan ouders/verzorgers en leerlingen betreffende de coronamaatregelen: