Coronamaatregelen

Hier vind je informatie over de maatregelen die wij treffen in verband met het Coronavirus.

Coronamaatregelen

Wij zetten alles op alles om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en elkaar te beschermen. Continuïteit van onderwijs staat daarbij voor ons voorop, natuurlijk het liefst op school en als het moet online vanuit huis.

We werken met een aantal basisregels die voortvloeien uit het volledige protocol van de overheid:

  • Bij klachten, blijf thuis. Volg de stappen in de beslisboom.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand van medewerkers. En medewerkers ook onderling.
  • Als je loopt gebruik je een mondkapje, zit je in een les of eet/drink je iets, dan kan het kapje af.
  • Reinig vaak je handen. Volg de hygiëne-aanwijzingen op.

We hopen dat het niet nodig is, maar mocht het zo lopen dat de scholen weer gedeeltelijk of volledig te sluiten is hier een document over succesvol (thuis)werken.

Informatie via e-mail

Informatie over praktische zaken met betrekking tot de coronamaatregelen delen we met leerlingen en hun ouders via e-mail. Dit omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Als u als ouder geen mails van ons ontvangt, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@bonhoeffer.nl. Algemene mails met informatie plaatsen wij ook hier op de website.

Praktische zaken

Openingstijden receptie

We zijn bereikbaar tussen 7.45 uur en 16.30 uur. Het telefoonnummer is 0251-659119. Als uw kind ziek is of vanwege coronagerelateerde klachten thuis werkt kunt u dit tot 10 uur telefonisch doorgeven.

Melden dat uw kind ziek is of thuis werkt?

Vanwege de vele telefonische meldingen over leerlingen die, in verband met corona gerelateerde klachten, thuis werken in combinatie met een nieuwe telefooncentrale met enige technische aanloopproblemen, is de receptie de laatste weken ’s ochtends moeilijk te bereiken geweest.

Om de telefoongesprekken meer te spreiden over de ochtend kunt u voorlopig tot 10.00 uur uw kind afwezig (ziek of thuis werkend) melden, ook als uw kind al het eerste uur les heeft. We hopen daarmee de wachttijd te beperken.

Als uw kind niet aanwezig kan zijn, wilt u dat dan elke dag doorgeven? Wilt u in het telefoongesprek aangeven of het gaat om

  1. Ziekte: Uw kind is niet in staat om de hele dag aan zijn/haar schooltaken te werken
  2. Thuiswerkend met coronagerelateerde klachten: Wij registreren dat uw kind thuis werkt. De leerling neemt zelf contact op met de docenten in teams en eventueel met de mentor. (zie onze mail van 4 sept)

E-mail aan ouders/verzorgers en leerlingen

Hieronder staan de meest recente algemene e-mails gericht aan ouders/verzorgers en leerlingen betreffende de coronamaatregelen: