Coronamaatregelen

Wij zetten alles op alles om te zorgen voor een gezonde werk- en leeromgeving, zodat we de school open kunnen houden. Dit kunnen we alleen samen doen door ons te houden aan de regels en elkaar te beschermen. Continuïteit van onderwijs staat daarbij voor ons voorop, natuurlijk het liefst op school en als het moet online vanuit huis.

Start van het nieuwe schooljaar

Bij de start van het nieuwe schooljaar hanteren we de volgende regels die vanuit de overheid zijn aangegeven, zie ook het plaatje hiernaast:

  • 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en voor medewerkers onderling wordt gehandhaafd.
  • De mondkapjesplicht in het schoolgebouw blijft gelden, in de klas mag het mondkapje af. Tijdens de praktijklessen worden ook mondkapjes gedragen. Bij deze lessen is het vaak moeilijk om 1,5 meter afstand tot de docenten en technisch onderwijsassistenten te houden.
  • Bij klachten blijf je thuis. Ouders kunnen dit ’s ochtends telefonisch melden.
  • De hygiëne maatregelen blijven van kracht.

Verder vraagt het ministerie van OCW of alle leerlingen drie dagen voor de start van het schooljaar een zelftest willen doen en ook nog een op de dag voor de schoolstart. Iedereen heeft voor de vakantie een set met zelftests mee kunnen nemen. Als de zelftests op zijn, kunnen leerlingen nieuwe bij de receptie ophalen.

Voor de zomervakantie werden de lessen georganiseerd volgens een aangepast lesrooster. Bij de start zullen we weer een 50-minutenrooster gaan hanteren. Vorig jaar hebben we gezien dat de pauzes momenten zijn met extra besmettingsrisico. Om dat risico zo klein mogelijk te houden vragen we alle leerlingen om zoveel mogelijk buiten pauze te houden. Daarnaast zullen de onder- en bovenbouw gespreid pauze hebben zodat het ook minder druk in het Atrium is. Bekijk het nieuwe rooster hier.

Zie hier de toelichting op de zelftesten

Informatie via e-mail

Informatie over praktische zaken met betrekking tot de coronamaatregelen delen we met leerlingen en hun ouders via e-mail. Dit omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Als u als ouder geen mails van ons ontvangt, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@bonhoeffer.nl. Algemene mails met informatie plaatsen wij ook hier op de website.

Praktische zaken

Openingstijden receptie

We zijn bereikbaar tussen 7.45 uur en 16.30 uur. Het telefoonnummer is 0251-659119.

Ziekmelden of afwezigheid melden

U kunt uw kind tot 10.00 uur ziek melden, ook als uw kind al het eerste uur les heeft. Daarvoor kunt u de receptie bellen op bovenstaand telefoonnummer.

Als uw kind niet aanwezig kan zijn, wilt u dat dan elke dag doorgeven? Wilt u in het telefoongesprek aangeven of het gaat om

  1. Ziekte: Uw kind is niet in staat om de hele dag aan zijn/haar schooltaken te werken
  2. Thuiswerkend met coronagerelateerde klachten: Wij registreren dat uw kind thuis werkt. De leerling neemt zelf contact op met de docenten in teams en eventueel met de mentor. (zie onze mail van 4 sept)

Afwezigheid van uw kind door medische/tandarts afspraken kunt u tot minimaal 1 dag van te voren doorgeven via een geel formulier dat uw kind kan ophalen en inleveren bij de receptie. Als u de afspraak op dezelfde dag hebt gemaakt, kunt u beter even bellen met de receptie.

E-mail aan ouders/verzorgers en leerlingen

Hieronder staan de meest recente algemene e-mails gericht aan ouders/verzorgers en leerlingen betreffende de coronamaatregelen: