Zaterdag 9 december was onze debatclub in Amsterdam aanwezig bij het Benelux debattoernooi georganiseerd door de Nederlandse Debatunie. Bij het Lagerhuis-onderdeel, een debatvorm afgeleid van het Engelse parlement, viel het Bonhoefferteam in de prijzen. Onder leiding van Laura Hanrath (VWO 5) werd het team vierde. Het was een extra feestdag voor Laura omdat ze ook nog derde werd als “individueel beste debater”. Bij retorica en Hogerhuis werd de naam van Bonhoeffer wel genoemd, maar we vielen helaas niet in de prijzen.