In de zomervakantie is hard gewerkt om 4 extra lokalen te realiseren. Dit in verband met het grote aantal aanmeldingen van de laatste jaren. De lokalen staan keurig tussen de fietsenstalling en de C-vleugel. Er zal vooral wiskunde en Nederlands worden gegeven.