Hier kun je zien welke Bonhoefferleerlingen allemaal geslaagd zijn voor het eerste tijdvak. Van harte gefeliciteerd!!!

We wensen de leerlingen die een herkansing gaan doen heel veel succes!!