Op dinsdag 26 februari jl. hebben alle brugklassen in de aula de voorstelling Klappen voor Bart! gezien.

Acteur Bart vertelde in 45 minuten op een soms grappige maar dan weer indringende en openhartige manier over zijn leven als zwaar gepeste leerling. Hij werd geboren met een hazenlip en werd daar vanaf groep 5 tot in de 3e klas op de middelbare school mee gepest. De kracht van de voorstelling ligt erin dat Bart over zijn eigen, echt gebeurde ervaringen vertelt.

Regelmatig stelde hij vragen aan onze leerlingen als: wat zou jij doen, wat had ik anders kunnen doen? Op alle leerlingen heeft dit verhaal veel indruk gemaakt en er zal in een nabespreking met de mentor nog verder aandacht aan pesten en de gevolgen daarvan worden besteed.