Ook op het Bonhoeffercollege bereikte de storm die donderdag 18 januari over heel Nederland raasde, een hoogtepunt. Rond 10.30 uur bewaakten conciërges Kees Klijbroek, Peter de Ruijter en Sjaak van der Kroon en afdelingsleider Jeroen Marechal de uitgangen, zodat niemand de deur meer uit kon. Rond 12.30 werd code rood opgeheven en mochten de leerlingen die na het 4e uur vrij waren, huiswaarts.

Kees posteerde zich bij de achterdeur zodat ook docenten er niet meer uit konden.