Ons bereikte het bericht dat op 5 september jongstleden onze oud-collega Gerard Fleur op 86-jarige leeftijd is overleden. De heer Fleur heeft tot in het begin van de jaren ’90 (van de vorige eeuw) aan talloze leerlingen lessen Nederlands gegeven.