Woensdag 21 maart worden landelijk de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Bij elke verkiezing zijn er voorafgaande aan de landelijke-, ook scholierenverkiezingen. Onze school doet daar natuurlijk ook weer aan mee! Lokaal B006 wordt daartoe ingericht als stembureau.
Leerlingen van de bovenbouw, mavo-4 tot en met vwo-6, worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. Zij kunnen hun stem uitbrengen op dinsdag 20 maart. Het stemlokaal zal van 08.00 – 15.00 geopend zijn.