Dit jaar starten we met 14 nieuwe collega’s in de vakken Nederlands, Engels, TNO, LO, handvaardigheid/tekenen, biologie, Duits en economie. Mw. Tanja Hofstede is vanaf heden afdelingsleider vwo 2-3 en de hr. Klaas Sabel is na 11 jaar vwo 2-3 geleid te hebben, overgestapt naar de brugklassen. We wensen ook onze nieuwe collega’s een heel goede start toe.