’t Bonhoeffer doet ook dit jaar weer mee aan de Wiskunde Olympiade, een landelijke wedstrijd die bedoeld is voor leerlingen met belangstelling voor Wiskunde. De speelse maar uitdagende opgaven testen je creativiteit en wiskundig inzicht.

Dinsdagmiddag 29 januari van 15 tot 17 uur vinden de voorrondes plaats op school. De leerlingen hebben kunnen zich hiervoor aanmelden bij hun Wiskunde docent. Voor VWO5 WB   is deelname verplicht, voor de overige klassen is het facultatief. Opgave gaat via de Wiskunde docent. De beste 1000 leerlingen gaan door naar de tweede ronde. Hieronder een mooie breinbreker 😊