Onze leerlingen uit de 5e Latijn en 5e & 6e Grieks hebben dit jaar meegedaan met de Klassieke Olympiaden. Zes leerlingen zijn door naar de volgende ronde.

De afgelopen weken hebben ruim 700 leerlingen zich gebogen over de eerste ronde van de Klassieke Olympiaden. Voor Latijn lazen de leerlingen een passage uit het werk van Lucretius en voor Grieks uit Apollodorus. Hierover werden de deelnemers vervolgens bevraagd. De beste vijftig deelnemers zijn uitgenodigd voor de volgende ronde, die op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum zal worden gehouden. De tweede ronde van de Klassieke Olympiaden vindt plaats op donderdag 24 januari 2019 voor Latijn en woensdag 30 januari 2019 voor Grieks in Hilversum.

Voor meer informatie: https://klassiekeolympiaden.nl/