Brugklassen: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals nieuws, info over projecten, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

We kunnen ons goed voorstellen dat met name ouders van brugklasleerlingen natuurlijk erg benieuwd zijn naar hoe het met hun kind gaat op de nieuwe school. De eigen mentor heeft hierover de meeste informatie en het beste inzicht. De eerste kennismaking met de eigen mentor vindt op dinsdag 17 september plaats.

Door het jaar heen zijn er twee momenten waarop ouders een 10-minutengesprek kunnen aanvragen. Dit schooljaar is dat op 9 of 17 december en op 25  februari of 2 maart.

Op maandag 30 september is er een oudercarrousel speciaal voor brugklasouders. Verschillende docenten bespreken allerlei onderwerpen die met leren te maken hebben. Ook wordt de verbinding gemaakt met hoe je als ouder thuis je kind het beste kunt ondersteunen.

Op woensdag 5 februari is een informatiebijeenkomst over het determinatietraject in de brugklas. In dit document staan de geldende eindnormen.

Vervolg in klas 2

Gedurende de eerste helft van het schooljaar willen we je vooral laten wennen aan het leven op een middelbare school zoals het van klas naar klas verhuizen, de grotere drukte, het waarschijnlijk langer fietsen, het maken van meer huiswerk, enz. Omgekeerd willen we jou natuurlijk ook goed leren kennen.

In de tweede helft van het schooljaar kijken we meer naar de schoolvaardigheden en prestaties. We willen ervoor zorgen dat iedereen straks in de 2e klas zoveel mogelijk op de goede afdeling terechtkomt en zo kans heeft om met succes een diploma te halen.

We gebruiken hiervoor een speciaal systeem. Elke leerling maakt voor de huiswerkvakken regelmatig toetsen of opdrachten. Deze beoordelen we altijd op twee niveaus: een leerling in een mavo/havo brugklas krijgt dus een A (= mavo) en een B (= havo) cijfer. En zo krijgt een leerling in een havo/vwo brugklas een B (= havo) en een C (= vwo) cijfer. Het komt wel eens voor dat een leerling moeite heeft met het hogere niveau. En steeds maar lage cijfers halen is niet fijn natuurlijk. In overleg kunnen we dan de cijfers voor het hogere niveau niet meer geven.

Aan het einde van het schooljaar wordt in de leerling- en klasbespreking met alle betrokken docenten voor elke leerling beslist over de doorstroom naar klas 2.

Invulling sectie-ontwikkeldagen brugklas

  • 7-10: Leerlingen werken thuis aan een Me-Mindmap. (Wie ben ik, wat kan ik, waar liggen mijn interesses, wat zou ik later willen gaan doen enz.) Dit is tevens de start van hun LOB traject. De uitkomsten komen later  ter sprake in een mentorgesprek.
  • 12-12: Leerlingen lezen een boek voor Nederlands en werken aan een powerpoint presentatie over een schrijver. Deze presentatie wordt later in de les gegeven en beoordeeld.
  • 14-2: Leerlingen werken met behulp van online programma’s aan hun rekenvaardigheden en maken een online toets.
  • 8-4: Leerlingen lezen een boek voor Engels en maken hier een korte presentatie over.
  • 2-6: Leerlingen werken aan een opdracht die betrekking heeft op de Bonhoefferdag. Doel is om meer vertrouwd te raken met het gedachtengoed van de naamgever van onze school. Eventueel kan dit gekoppeld worden aan een goede doelenactie. (e.e.a. nog onder voorbehoud)