Brugklassen: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals nieuws, info over projecten, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

We kunnen ons goed voorstellen dat met name ouders van brugklasleerlingen natuurlijk erg benieuwd zijn naar hoe het met hun kind gaat op de nieuwe school. De eigen mentor heeft hierover de meeste informatie en het beste inzicht. De eerste kennismaking met de eigen mentor vindt op dinsdag 14 september plaats. U ontvangt hierover tijdig via e-mail meer informatie.

Door het jaar heen zijn er twee momenten waarop ouders een driehoeksgesprek (gesprek tussen leerling, ouder(s)/ verzorger(s) en mentor om de voortgang van de leerling te bespreken) kunnen aanvragen. Dit schooljaar is dat op 6 en 14 december 2021 en op 2, 7 en 15 maart 2022.

Op maandag 11 oktober 2021 is er een oudercarrousel speciaal voor brugklasouders. Verschillende docenten bespreken allerlei onderwerpen die met leren te maken hebben. Ook wordt de verbinding gemaakt met hoe je als ouder thuis je kind het beste kunt ondersteunen.

Op 1 maart was er een online ouderavond waarin uitleg wordt gegeven over het determinatietraject. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe we besluiten in welke afdeling uw kind naar de 2e klas zal gaan. Hieronder kunt u de opname van deze presentatie bekijken. De bijbehorende powerpoint vindt u hier.

Gezelligheidsdagen brugklas

In de tweede schoolweek zal elke brugklas onder leiding van de mentor een gezelligheidsdag hebben. Daarbij hoort een bezoek aan de bowling en het zwembad. De normale lessen vervallen op die dag. Meer info (wanneer, hoe laat en waar) volgt via de mentor.

Vervolg in klas 2

Gedurende de eerste helft van het schooljaar willen we je vooral laten wennen aan het leven op een middelbare school zoals het van klas naar klas verhuizen, de grotere drukte, het waarschijnlijk langer fietsen, het maken van meer huiswerk, enz. Omgekeerd willen we jou natuurlijk ook goed leren kennen.

In de tweede helft van het schooljaar kijken we meer naar de schoolvaardigheden en prestaties. We willen ervoor zorgen dat iedereen straks in de 2e klas zoveel mogelijk op de goede afdeling terechtkomt en zo kans heeft om met succes een diploma te halen.

We gebruiken hiervoor een speciaal systeem. Elke leerling maakt voor de huiswerkvakken regelmatig toetsen of opdrachten. Deze beoordelen we altijd op twee niveaus: een leerling in een mavo/havo brugklas krijgt dus een A (= mavo) en een B (= havo) cijfer. En zo krijgt een leerling in een havo/vwo brugklas een B (= havo) en een C (= vwo) cijfer. Het komt wel eens voor dat een leerling moeite heeft met het hogere niveau. En steeds maar lage cijfers halen is niet fijn natuurlijk. In overleg kunnen we dan de cijfers voor het hogere niveau niet meer geven.

Aan het einde van het schooljaar wordt in de leerling- en klasbespreking met alle betrokken docenten voor elke leerling beslist over de doorstroom naar klas 2.

In principe kan een leerling niet doubleren (zittenblijven) in een brugklas. We vinden dat na een jaar wel duidelijk moet zijn in welke 2e klas een leerling het beste verder kan gaan. Het kan voorkomen dat een leerling door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) heel veel onderwijs in de brugklas heeft gemist. In zo’n geval kan het, uiteraard na overleg met alle betrokkenen, verstandig zijn om de brugklas nog een keer te doorlopen.
Soms komt het voor dat we van mening zijn dat een leerling het niveau van een mavo 2 klas niet aan zal kunnen. In dat geval adviseren wij ouders om een meer passende andere school te gaan zoeken. Uiteraard bespreken we dit tijdig en bieden we de nodige ondersteuning.

Invulling sectie-ontwikkeldagen brugklas

  • 4-10: Me-Mindmap
  • 8-12: Boek lezen en presentatie voor Engels voorbereiden
  • 18-2: nog niet bekend
  • 22-3: nog niet bekend
  • 16-6: nog niet bekend