VWO: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor vwo 2-3 en 4-6, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Gezelligheidsdagen

Om elkaar goed te leren kennen en om het schooljaar positief te beginnen worden er voor de tweede en derde klassen 2 gezelligheidsdagen georganiseerd. De klassen gaan met hun mentor activiteiten doen. De normale lessen vervallen op die dag. Lees hier de mailing die hierover is verstuurd naar de leerlingen van 2vwo en 3vwo met het programma. Meer info (wanneer, hoe laat en waar) volgt via de mentor.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Helaas zijn er vanwege COVID19 voor het schooljaar 2021-2022 nog geen schoolreizen gepland.

Gewoonlijk gaan de 2e klassen vwo in september op kennismakingskamp naar Texel. In het voorjaar gaan de leerlingen van de 2e en 3e klas gymnasium op reis naar Germania inferior met een bezoek aan o.a. Trier en Keulen. De 5e en 6e klas van het gymnasium gaan naar Napels. De 5e en 6e klas atheneum gaan naar Lake district, Londen, Berlijn of Parijs. En de leerlingen van 3 vwo kunnen zich opgegeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen, Frankrijk en Portugal.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor vwo 4, vwo 5 en vwo 6 staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn. De PTA’s worden voor de herfstvakantie op de website gepubliceerd.

Alle rechten en plichten rond het examen vind je in het Examenreglement.

Ouderavonden

De data van de algemene informatieavonden zijn in de agenda op de website te vinden. Vanwege Corona kan het wellicht niet zoals gewoonlijk georganiseerd worden. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een driehoeksgesprek (leerling-ouder/verzorger-mentor) met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 6 of 14 december 2021 en op 2, 7 of 15 maart 2022.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Invulling sectie-ontwikkeldagen
vwo-onderbouw

VWO 2

 • 28-9: LOB/Opdracht vanuit de mentor
 • 2-12: LOB/Opdracht vanuit de mentor
 • 12-2: Opdracht  Franse revolutie  GS & extra voor V2A: PO Grieks/Latijn
 • 25-3: Opdracht Engels
 • 8-6: LOB/Opdracht vanuit mentor V2A

VWO 3

 • 28-9: Opdracht Engels
 • 2-12: LOB/Mentoropdracht & extra voor V3A PO Latijn
 • 12-2: Opdracht Wiskunde
 • 25-3: Book Essay Engels & extra voor V3A PO Latijn
 • 8-6: Filmproject Engels & extra voor V3A PO Grieks

Invulling sectie-ontwikkeldagen
vwo-bovenbouw

De sectieontwikkeldagen zijn dit schooljaar op 28 september, 2 december, 12 februari, 25 maart en 8 juni. VWO-bovenbouwleerlingen werken op deze dagen thuis aan de volgende onderdelen:

 • V4: Werken aan opdrachten CKV, Levo en Maatschappijleer
 • V5: Werken aan praktische opdrachten vaklessen
 • V6: PWS en/of Werken aan praktische opdrachten vaklessen