VWO: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor vwo 2-3 en 4-6, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Nieuwsbrief voor vwo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de vwo-onderbouw en een nieuwsbrief voor de bovenbouw (klas 4-6). Hierin staat meestal een terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode als een vooruitblik op belangrijke zaken in de komende periode.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Helaas zijn er vanwege COVID19 voor het schooljaar 2020-2021 nog geen schoolreizen gepland.

Gewoonlijk gaan de 2e klassen vwo in september op kennismakingskamp naar Texel. In het voorjaar gaan de leerlingen van de 2e en 3e klas gymnasium op reis naar Germania inferior met een bezoek aan o.a. Trier en Keulen. De 5e en 6e klas van het gymnasium gaan naar Napels. De 5e en 6e klas atheneum gaan naar Lake district, Londen, Berlijn of Parijs. En de leerlingen van 3 vwo kunnen zich opgegeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen, Frankrijk en Portugal.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor vwo 4, vwo 5 en vwo 6 staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn.

Alle rechten en plichten rond het examen vind je in het Examenreglement.

Ouderavonden

De data van de algemene informatieavonden zijn in de agenda op de website te vinden. Vanwege Corona kan het wellicht niet zoals gewoonlijk georganiseerd worden. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een 10-minutengesprek met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 30 november of 8 december en op 2 of 8 maart.

Ouders van vwo 3-4 leerlingen kunnen samen met hun kind op 17 februari of 2 maart intekenen voor een 15-minutengesprek met de mentor en/of studiekeuzebegeleider. Dit gesprek is bedoeld indien er nog vragen zijn met betrekking tot de vakkenkeuze voor vwo 4 of 5.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Invulling sectie-ontwikkeldagen
vwo-onderbouw

VWO 2

 • 28-9: LOB/Opdracht vanuit de mentor
 • 2-12: LOB/Opdracht vanuit de mentor
 • 12-2: Opdracht  Franse revolutie  GS & extra voor V2A: PO Grieks/Latijn
 • 25-3: Opdracht Engels
 • 8-6: LOB/Opdracht vanuit mentor V2A

VWO 3

 • 28-9: Opdracht Engels
 • 2-12: LOB/Mentoropdracht & extra voor V3A PO Latijn
 • 12-2: Opdracht Wiskunde
 • 25-3: Book Essay Engels & extra voor V3A PO Latijn
 • 8-6: Filmproject Engels & extra voor V3A PO Grieks

Invulling sectie-ontwikkeldagen
vwo-bovenbouw

De sectieontwikkeldagen zijn dit schooljaar op 28 september, 2 december, 12 februari, 25 maart en 8 juni. VWO-bovenbouwleerlingen werken op deze dagen thuis aan de volgende onderdelen:

 • V4: Werken aan opdrachten CKV, Levo en Maatschappijleer
 • V5: Werken aan praktische opdrachten vaklessen
 • V6: PWS en/of Werken aan praktische opdrachten vaklessen