VWO: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

De data van de algemene informatieavonden zijn in de agenda op de website te vinden. Vanwege Corona kan het wellicht niet zoals gewoonlijk georganiseerd worden. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een driehoeksgesprek (leerling-ouder/verzorger-mentor) met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 6 of 14 december 2021 en op 2, 7 of 15 maart 2022.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Reizen, excursies en uitwisselingen

Helaas zijn er vanwege COVID19 voor het schooljaar 2021-2022 nog geen schoolreizen gepland.

Gewoonlijk gaan de 2e klassen vwo in september op kennismakingskamp naar Texel. In het voorjaar gaan de leerlingen van de 2e en 3e klas gymnasium op reis naar Germania inferior met een bezoek aan o.a. Trier en Keulen. De 5e en 6e klas van het gymnasium gaan naar Napels. De 5e en 6e klas atheneum gaan naar Lake district, Londen, Berlijn of Parijs. En de leerlingen van 3 vwo kunnen zich opgegeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen, Frankrijk en Portugal.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor vwo 4, vwo 5 en vwo 6 staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn. Het PTA, examenreglement en andere handige informatie over het (school)examen vind je hier.

Invulling sectie-ontwikkeldagen
vwo-onderbouw

VWO 2

 • 4-10: Opdracht OneNote Portfolio en Vragenlijsten Executieve Functies
 • 8-12: Opdracht statistiek wiskunde & V2 latijn: Praktische Opdracht
 • 18-2: Opdracht geschiedenis & LOB beroepenstamboom
 • 22-3: Nederlands boekaankondiging & LOB interviews
 • 16-6: LOB meeloopdag

VWO 3

 • 4-10: Opdracht OneNote Portfolio en Vragenlijsten Executieve Functies
 • 8-12: Oriëntatie profielkeuze. Leerlingen maken zelfstandige opdrachten uit Qompas. Opdracht vanuit mentor.
 • 18-2: LOB stage
 • 22-3: LOB Eigen oriëntatie op studies
 • 16-6: LOB plan maken voor de bovenbouw

Invulling sectie-ontwikkeldagen
vwo-bovenbouw

De sectieontwikkeldagen zijn dit schooljaar op 4 oktober, 8 december, 18 februari, 22 maart en 16 juni. VWO-bovenbouwleerlingen werken op deze dagen thuis aan de volgende onderdelen:

 • V4: hebben een themadag van Maatschappijleer of werken aan opdrachten CKV of Levo
 • V5: werken aan praktische opdrachten vaklessen
 • V6: PWS en/of Werken aan praktische opdrachten vaklessen