VWO: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor vwo 2-3 en 4-6, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Nieuwsbrief voor vwo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de vwo-onderbouw  en een nieuwsbrief voor de vwo-bovenbouw (klas 4-6). Hierin staat meestal een terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode als een vooruitblik op belangrijke zaken in de komende periode.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Ook dit jaar organiseren we weer reizen en uitwisselingen. In september zijn de 2e klassen vwo op kennismakingskamp naar Texel geweest. Tegelijkertijd ging vwo 4 op reis naar Zuid-Engeland. Dit jaar is er voor het eerst geen reis in vwo 5. Deze wordt met ingang van komend jaar aan het begin van de 6e klas georganiseerd. Het aanbod bestaat dan uit mooie cultuurreizen naar Berlijn, Rome, Parijs en het Lake District.

In maart gaan de leerlingen van de 2e en 3e klas gymnasium op reis naar Germania inferior met een bezoek aan o.a. Trier en Keulen.

En de leerlingen van 3 vwo hebben zich inmiddels opgegeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen en Portugal. Dit zal tussen maart en juni plaatsvinden. Kijk voor de data in de agenda op deze site of in Magister.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor vwo 4, vwo 5 en vwo 6 staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn.

Examen

Op 14 mei 2018 starten de Centraal Examens. In ons informatiebulletin kun je allerlei informatie vinden over de examens van 2018, zoals informatie over de hulpmiddelen die je mag gebruiken en het examenrooster.
In de folder “Wanneer ben ik geslaagd voor mijn VWO?” van het ministerie van OCW kun je lezen over de uitslagbepaling.

Ouderavonden

De algemene informatieavond voor vwo 2-3 was dit schooljaar op 25 september, voor vwo 4 en 6 op 14 september en voor vwo 5 op 27 september.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een 10-minutengesprek met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 12 of 18 december en op 12 of 20 maart.

Ouders van vwo 3-4 leerlingen kunnen samen met hun kind op 7, 12 of 20 maart intekenen voor een 15-minutengesprek met de mentor en/of studiekeuzebegeleider. Dit gesprek is bedoeld indien er nog vragen zijn met betrekking tot de vakkenkeuze voor vwo 4 of 5.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!