VWO: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor vwo 2-3 en 4-6, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Nieuwsbrief voor vwo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de vwo-onderbouw  en een nieuwsbrief voor de bovenbouw (klas 4-6). Hierin staat meestal een terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode als een vooruitblik op belangrijke zaken in de komende periode.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Ook dit jaar organiseren we weer reizen en uitwisselingen. In september gaan de 2e klassen vwo op kennismakingskamp naar Texel. Vwo 6 gaat naar Colmar, Lake District en Rome.

In maart gaan de leerlingen van de 2e en 3e klas gymnasium op reis naar Germania inferior met een bezoek aan o.a. Trier en Keulen.

En de leerlingen van 3 vwo kunnen zich opgegeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen en Portugal. Dit zal tussen maart en juni plaatsvinden. Meer hierover is te lezen in het informatieboekje.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor vwo 4, vwo 5 en vwo 6 staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn.

Examen

Op 9 mei 2019 starten de Centraal Examens. In ons, later dit jaar te verschijnen, informatiebulletin kun je allerlei informatie vinden over de examens van 2019, zoals informatie over de hulpmiddelen die je mag gebruiken en het examenrooster.
In de folder “Wanneer ben ik geslaagd voor mijn VWO?” van het ministerie van OCW kun je lezen over de uitslagbepaling in 2018.

Ouderavonden

De algemene informatieavond voor vwo 2-3 is dit schooljaar op 1 oktober, voor vwo 4 en 6 op 13 september en voor vwo 5 op 26 september.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een 10-minutengesprek met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 10 of 18 december en op 5 of 11 maart.

Ouders van vwo 3-4 leerlingen kunnen samen met hun kind op 27 februari, 5 of 11 maart intekenen voor een 15-minutengesprek met de mentor en/of studiekeuzebegeleider. Dit gesprek is bedoeld indien er nog vragen zijn met betrekking tot de vakkenkeuze voor vwo 4 of 5.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!