VWO: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor vwo 2-3 en 4-6, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

VWO diploma dit jaar

Vanwege het coronavirus worden de centrale schriftelijke examens dit jaar niet afgenomen. Er is bepaald dat het schoolexamen leidend wordt. In dit document kun je vinden hoe we dat gaan vormgeven.

Nieuwsbrief voor vwo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de vwo-onderbouw nieuwsbrief voor de vwo-onderbouw  en een nieuwsbrief voor de bovenbouw (klas 4-6). Hierin staat meestal een terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode als een vooruitblik op belangrijke zaken in de komende periode.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Ook dit jaar organiseren we weer reizen en uitwisselingen. In september gaan de 2e klassen vwo op kennismakingskamp naar Texel.

In het voorjaar gaan de leerlingen van de 2e en 3e klas gymnasium op reis naar Germania inferior met een bezoek aan o.a. Trier en Keulen. De 5e en 6e klas van het gymnasium gaan naar Napels. De 5e en 6e klas atheneum gaan naar Lake district, Londen, Berlijn of Parijs.

En de leerlingen van 3 vwo kunnen zich opgegeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen, Frankrijk en Portugal. Dit zal tussen maart en juni plaatsvinden.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor vwo 4, vwo 5 en vwo 6 staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn.

Alle rechten en plichten rond het examen vind je in het Examenreglement.

Ouderavonden

De algemene informatieavond voor vwo 2-3 is dit schooljaar op 16 september, voor vwo 5 en 6 op 5 september en voor vwo 4 op 18 september.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een 10-minutengesprek met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 9 of 17 december en op 25 februari of 2 maart.

Ouders van vwo 3-4 leerlingen kunnen samen met hun kind op 12 of 25 februari intekenen voor een 15-minutengesprek met de mentor en/of studiekeuzebegeleider. Dit gesprek is bedoeld indien er nog vragen zijn met betrekking tot de vakkenkeuze voor vwo 4 of 5.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Invulling sectie-ontwikkeldagen
vwo-onderbouw

Vwo 2

 • Opdracht in het kader van de kerstactie – maatschappelijke opdracht
 • PO aardrijkskunde
 • Boekopdracht talen
 • Herdenking Bonhoeffer
 • Reflectieopdracht(en)
 • Opdrachten in het kader van het digitale portfolio

Vwo 3

 • Opdracht in het kader van de kerstactie – maatschappelijke actie
 • Orientatie/opdrachten in Qompas
 • LOB stage (16 uur)
 • Boekopdracht talen
 • Herdenking Bonhoeffer
 • Opdrachten in het kader van het digitale portfolio

Invulling sectie-ontwikkeldagen
vwo-bovenbouw

vwo 4

 •  12-12: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 •  14-2: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 •  8-4: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 •  2-6: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)

vwo 5

 •  12-12: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 •  14-2: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 •  8-4: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 •  2-6: Plan van aanpak profielwerkstuk

vwo 6

 • 12-12: Werken aan profielwerkstuk
 •  14-2: Werken aan Praktische Opdrachten of LOB (stage/ toelatingstoetsen/ meeloopdagen)
 •  8-4: Leerlingen oefenen met 2 examens
 •  2-6: n.v.t.