Skip to main content

VWO: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

De data van de algemene informatieavonden zijn in de agenda op de website te vinden. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een driehoeksgesprek (leerling-ouder/verzorger-mentor) met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 12 of 18 december ’23 en op 4 maart ’24.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Reizen en excursies

Alle 2e klassen gaan in september een paar dagen naar Friesland. De voorexamenklassen, 3mavo, 4havo en 5 vwo maken in het voorjaar een mooie buitenlandse reis. Ze krijgen een aanbod van sportieve en/of culturele reizen waaruit ze een keuze mogen maken.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor vwo 4, vwo 5 en vwo 6 staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn. Het PTA, examenreglement en andere handige informatie over het (school)examen vind je na de herfstvakantie hier.

PTD

Naast het PTA hebben we ook een Programma voor Toetsing Doorstroming (PTD) voor vwo 4 en 5. Hierin staan naast de toetsen die meetellen voor het schoolexamen ook de toetsen die alleen meetellen voor de voortgang. Dat geeft voor de leerlingen een overzicht voor de toetsweken. Klik hier voor het PTD van vwo 4 2023-2024 en voor het PTD vwo 5 2023-2024 hier.

Invulling sectie-ontwikkeldagen voor vwo-leerlingen

Op de ontwikkeldagen voor het personeel, werken de leerlingen thuis zelf aan één of meerdere opdrachten en/of aan opgegeven huiswerk. De inhoud van de opdrachten wordt verstrekt door de vakdocent.