ICT als hulpmiddel bij het leren

Na een grondige voorbereiding op onderwijskundig, organisatorisch en technisch gebied is het Bonhoeffercollege sinds een aantal jaar actief met de inzet van iPads in het onderwijs. We zetten de iPads in om de leerstof te verrijken. Het is dan ook geen vervanging van boeken, maar een manier om de wereld binnen de les te halen.

iPads

Alle leerlingen werken met een eigen iPad. Brugklasleerlingen schaffen deze in periode 2 aan en leren er in periode 3 mee werken. In eerdere berichtgeving is gesproken over de start met de iPad in periode 4, maar door het enthousiasme van de leerlingen en het gebruik van digitaal materiaal is besloten om eerder in het jaar met de iPad te gaan werken.

De school onderhandelt ieder jaar opnieuw om een scherpe prijs te kunnen bedingen. Ouders kunnen de iPad in één keer aanschaffen of kiezen voor een gespreide betaling.

In de folder Informatie aanschaf iPad is veel informatie terug te vinden.

Ouders die geen eigen iPad willen aanschaffen, kunnen gebruikmaken van een leenexemplaar. Hiervoor vragen we een vergoeding van 50,- per jaar. De borg bedraagt 100,-.

Minder draagkrachtige ouders kunnen een beroep doen op het noodfonds. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het hoofd ICT, Ron Hof (r.hof@bonhoeffer.nl).

Waarom de iPad?

  • Snel en simpel de leerstof verrijken
  • Eenvoudiger differentiëren tussen verschillende niveaus
  • Makkelijker verschillende leerstijlen bedienen
  • Efficiënter lesgeven
  • Beter aansluiten bij de digitale wereld om ons heen

Gebruik van de iPad

Apps

Als je je nieuwe iPad hebt, wil je natuurlijk weten wat je erop kan gaan zetten. Informatie over het gebruik van de iPad en de te installeren apps vind je hier.

Reglement

Het complete reglement ten aanzien van elektronische hulpmiddelen en social media vind je hier.

Hoe voorkom je een “tabletnek”

Bij het veelvuldig gebruik van een tablet, is het goed om te kijken hoe je het beste een zogenaamde tabletnek kunt voorkomen.

Speciale regels voor gebruik