Skip to main content

ICT als hulpmiddel bij het leren

Na een grondige voorbereiding op onderwijskundig, organisatorisch en technisch gebied is het Bonhoeffercollege sinds een aantal jaar actief met de inzet van iPads in het onderwijs. We zetten de iPads in om de leerstof te verrijken. Het is dan ook geen vervanging van boeken, maar een manier om de wereld binnen de les te halen.

Digitale hulp: iPads

Alle onderbouwleerlingen werken met een eigen iPad. We vragen ook aan de brugklasleerlingen om direct vanaf het begin een eigen iPad te hebben. De leerlingen in de bovenbouw kunnen er ook voor kiezen om in plaats van een iPad een eigen laptop of tablet te gebruiken. De digitale ondersteuning is in het onderwijs niet meer weg te denken. Steeds meer methodes maken gebruik van heel goed, adaptief digitaal materiaal. Dat wil zeggen dat de methode in de gaten krijgt waar een leerling in de beheersing van de lesstof nog ‘gaten’ heeft. En gaan bepaalde oefeningen al makkelijker dan ga je daar sneller doorheen. Ook kan de docent veel gedetailleerder en sneller zien waar de leerling staat in zijn ontwikkeling voor dat vak.

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die moeite hebben om de verleidingen die de iPad of smartphone nu eenmaal ook bieden, te weerstaan. Helaas komt gameverslaving van tijd tot tijd voor. Dit is een gezamenlijke zorg van ouders en school. In de opvoeding van een kind hoort tegenwoordig ook thuis hoe je het gebruik van deze devices op een verantwoorde manier in je leven inpast!

De school onderhandelt ieder jaar opnieuw om een scherpe prijs te kunnen bedingen:

bonhoeffer.choose-it.nl/nl-nl/login voor bestellen iPads (onder en bovenbouw)

bonhoeffer-bovenbouw.choose-it.nl/nl-nl/login voor bestellen laptops (alleen vanaf klas 4)

In de folder Informatie aanschaf iPad is veel informatie terug te vinden.

Mocht u financieel niet in staat zijn een tablet voor uw kind aan te schaffen dan kunt u een beroep doen op het Noodfonds of de Leenregeling van het Bonhoeffercollege. Neem hiervoor contact op met de heer Ron Hof (hoofd ICT) ict@bonhoeffer.nl

Waarom de iPad?

  • Snel en simpel de leerstof verrijken
  • Eenvoudiger differentiëren tussen verschillende niveaus
  • Makkelijker verschillende leerstijlen bedienen
  • Efficiënter lesgeven
  • Beter aansluiten bij de digitale wereld om ons heen

Gebruik van de iPad

Apps

Als je je nieuwe iPad hebt, wil je natuurlijk weten wat je erop kan gaan zetten. Informatie over het gebruik van de iPad en de te installeren apps vind je hier.

Hoe voorkom je een “tabletnek”

Bij het veelvuldig gebruik van een tablet, is het goed om te kijken hoe je het beste een zogenaamde tabletnek kunt voorkomen.

Speciale regels voor gebruik