Skip to main content

Onze missie en visie

Bonhoeffercollege is een eigentijdse school die
op eigen wijze invulling geeft aan onderwijs met kwaliteit

De middelbare school is een plek en een periode die van groot belang is in de ontwikkeling van onze leerlingen. Zij hebben de toekomst en wij mogen hen daarop voorbereiden. Technologische ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en wetenschappelijke inzichten in leerprocessen van onze leerlingen stellen ons voor uitdagingen en bieden nieuwe mogelijkheden.

Wie is Bonhoeffer?

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), onze naamgever en inspirator was een Duits theoloog. Vanwege zijn principiële houding en verzet werd hij door de nazi’s terechtgesteld. Zijn geschriften zijn van buitengewoon belang voor een christelijk geïnspireerde manier van leven. Hij is de inspirator voor onze visie op onderwijs en samenleving.

De drie V’s

Als je door de hoofdingang van het Bonhoeffercollege binnenkomt, zie je meteen het portret van Dietrich Bonhoeffer. Naast dat portret, achter een rij zuilen, is de ID-ruimte. ID staat voor ‘identiteit’, maar ook voor ‘idee’. Op de lange, witte wand hangt een rij van twaalf subtiel aangelichte perspex panelen met Bonhoeffer’s biografie in woord en beeld. Op de donkere linkerwand staan drie woorden in neon: ze vormen de kern van Bonhoeffer’s leven en denken. Die woorden zijn:

Vertrouwen

 • geloven in jezelf en in eigen kunnen
 • tolerant zijn naar een ander
 • een open cultuur waarin we leren van en met elkaar

Vrijheid

 • mogen zijn wie je bent
 • ruimte voor eigen keuzes
 • vormgeven aan je eigen toekomst

Verantwoordelijkheid

 • kritisch kijken naar jezelf
 • zorg dragen voor elkaar
 • bijdragen aan de leefbaarheid van de wereld om ons heen

Onze missie

Het Bonhoeffercollege is een school…

 • waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn;
 • waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid, vanuit de kernwaarden vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen;
 • waar bewust gewerkt wordt aan de integratie van goed onderwijs, vorming en begeleiding;
 • waar we iedereen meenemen naar het best mogelijke resultaat.

Onze visie

De ideale school…

 • gaat de relatie aan met haar leerlingen, zodat er onderwijs op maat kan worden gegeven en iedereen gemotiveerd is; iedereen telt mee en niemand blijft achter;
 • schept een veilige omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, hun omgeving en hun eigen leerproces;
 • maakt waardering zichtbaar voor uitblinken op het gebied van leren en talentontwikkeling door diploma’s en getuigschriften;
 • heeft aandacht voor verdieping, levensbeschouwing, kunst en cultuur;
 • koestert de verwondering en stimuleert onderzoek;
 • integreert technologische ontwikkelingen en ICT op zinvolle wijze;
 • zet jongeren in de samenleving op wie we trots zijn: met een grote verscheidenheid aan talenten, kennis, vaardigheden, mooie herinneringen en een rotsvast vertrouwen in de toekomst.

Het Bonhoeffercollege streeft ernaar iedere dag opnieuw zo’n school te zijn!

Onze identiteit

Het Bonhoeffercollege is een oecumenische school zonder gebonden te zijn aan welke kerk dan ook. Tolerantie, begrip en veiligheid zijn de sleutelwoorden: zij staan voor een zorgvuldige omgang van de leerlingen en leraren met elkaar en onderling.

In de geest van Dietrich Bonhoeffer, de naamgever van onze school, geven wij binnen ons onderwijs ook vorm aan zorg voor de medemens en de leefbaarheid van de wereld in het groot.

Bij dit actieve burgerschap gaat het om de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Ook sociale integratie wordt hierbij benadrukt.

We verstaan hieronder: deelname aan de maatschappij, ongeacht etnische of culturele achtergrond en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.

Burgerschap en integratie zijn steeds in vele activiteiten binnen de school terug te vinden. Het onderwerp is impliciet en expliciet onderdeel van het lesprogramma van de vakken levensbeschouwelijke vorming, maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en verzorging en filosofie. Maar ook tijdens de mentoruren, thema- en feestdagen, sport en culturele activiteiten en maatschappelijke stages. Van leerlingen wordt verwacht dat zij aan de activiteiten die behoren tot dit deel van het schoolleven deelnemen.