Skip to main content

Mavo: algemene informatie

Op deze pagina lees je informatie over de mavo-afdeling op onze school. In de teksten vind je linkjes naar documenten waarin bepaalde onderwerpen verder worden toegelicht.

Algemeen

De mavo wordt ook wel de vmbo-theoretische leerweg genoemd. De opleiding duurt 4 jaar en is gericht op goede doorstroom naar de middenkaderopleidingen in het mbo niveau 4. Je kunt examen doen in zes of zeven vakken. Na het behalen van je mavo-diploma heb je met goede studieresultaten ook de mogelijkheid door te studeren aan het havo.

Om de studievoortgang zo optimaal mogelijk te laten verlopen, krijgt iedere leerling coachgesprekken. De coach leert jou goed kennen en kan je ondersteunen bij jouw studievoortgang. Hij/zij helpt je ook als je ergens mee zit of vastloopt. Daarnaast helpt jouw coach je bij het maken van een profiel-, vakkenkeuze voor de 3e en 4e klas.

Op onze mavo worden in klas 2 bijna alle mogelijke vakken waar je examen in kunt doen gevolgd, alleen nask2 (scheikunde) krijg je voor het eerst in klas 3. We bieden daarna vanaf klas 3 keuzemogelijkheden uit de algemene vakken, muziek en kun je kiezen voor de sportklas, leren leren of technologie en toepassing (T&T). Hieronder kun je daar meer over lezen.

Om te bepalen of een leerling klaar is om naar een volgende klas door te stromen, gebruiken we deze overgangsnormen. Bij de overgangsbesprekingen wordt de mogelijke doorstroom naar een meer passende leerweg zoals vmbo-kader of havo ook meegenomen.

Profielkeuze + vakkenpakket

In mavo 2 starten we met een breed aanbod aan vakken. In deze lessentabel vind je hiervan een overzicht. Naast de lessen in de reguliere vakken kun je je opgeven voor extra activiteiten, zoals o.a. de schoolkrant, de leerlingenraad, theater, theaterband of de Legoclub.

Aan het einde van de tweede klas kies je welke vakken je meeneemt naar klas 3. Aan het eind van klas 3 maak je vervolgens een definitieve keuze van de vakken waar je examen in gaat doen. In de Brochure LOB MHV wordt dat verder uitgelegd.

Je kunt ook vanaf de derde klas ook kiezen voor de sportklas, leren leren en Technologie en Toepassing (T&T). In de Brochure LOB MHV worden deze vakken verder toegelicht. Hierin staat ook toelichting op de verschillende profielen:

    • Zorg en Welzijn
    • Techniek
    • Economie

Loopbaanbegeleiding

Op de mavo besteden we regelmatig aandacht aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (Lob). In de mentorlessen maak je opdrachten die leiden naar een bewuste keuze van een profiel en vakken. Daarnaast loop je stage en bezoek je mbo-opleidingen. En vergeet natuurlijk niet de open dagen van vervolgopleidingen te bezoeken! Kik hier om erachter te komen wanneer de open dagen van verschillende mbo-opleidingen zijn! Online zijn de meeste antwoorden op vragen over het mbo te vinden op deze site: Kiesmbo.nl

Daan Tamboer (d.tamboer@bonhoeffer.nl) is vanuit het decanaat aanspreekpunt Lob voor de mavo-afdeling.

Links

Zij-instromers

Informatie over instromen vanuit een andere school is hier te vinden.

Vloeiend van de mavo naar het mbo

Het Bonhoeffer werkt samen met het Nova College en andere scholen in de regio aan een meer vloeiende overgang van het vmbo naar het mbo. Vanuit het Bonhoeffer zitten Leonie Hijne en Iwan de Wit in deze werkgroep. Wilt u meer weten? Klik dan op deze link.

Check hier de MBO’s