Skip to main content

Examen

 

Hier vind je actuele informatie over de Centrale Examens van dit schooljaar en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

 

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het programma toetsing en afsluiting (PTA) is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn.

Belangrijke informatie

In onderstaande documenten staat belangrijke informatie over de examens. Het examenbulletin wordt eind maart aan de leerlingen uitgereikt. Hierin staat alle praktische informatie over het Centraal Examen.

Handige websites

Planning 2022-2023

ActiviteitDatum
Toetsweek 14 t/m 11 november
Herkansingen toetsweek 16 t/m 7 december
Toetsweek 220 t/m 27 januari
Herkansingen toetsweek 221 t/m 22 februari
Toetsweek 3 Examenleerlingen22 t/m 30 maart
Toetsweek 3 overige bovenbouwleerlingen3 t/m 11 april
Herkansing T3 Examenleerlingen11 april
Herkansing SE18 april
Tekenen akkoordverklaring20 april
Herkansingen T3 voor overige leerlingen22 t/m 23 mei
CE tijdvak 111 t/m 30 mei
Uitslag CE 114 juni
CE tijdvak 219 t/m 30 juni
Toetsweek 429 juni t/m 5 juli
Uitslag CE 26 juli
Herkansingen T411 t/m 12 juli
Diploma-uitreiking Mavo10 juli
Diploma-uitreiking Havo11 juli
Diploma-uitreiking Vwo12 juli