Examen

 

Hier vind je actuele informatie over de Centrale Examens van dit schooljaar en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

 

Programma van Toetsing en Afsluiting

In het programma toetsing en afsluiting (PTA) is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn.

Belangrijke informatie

In onderstaande documenten staat belangrijke informatie over de examens. Het examenbulletin wordt eind maart aan de leerlingen uitgereikt. Hierin staat alle praktische informatie over het Centraal Examen.

Handige websites

Planning 2021-2022

ActiviteitDatum
Toetsweek 129 oktober t/m 5 november
Herkansingen toetsweek 130 november en 1 december
Toetsweek 214 t/m 21 januari
Herkansingen toetsweek 216 en 17 februari
Toetsweek 323 t/m 30 maart
Herkansingen T3 voor Examenleerlingen12 april
Herkansing SE19 april
Tekenen akkoordverklaring20 april
Herkansingen T3 voor overige leerlingen10 en 11 mei
CE tijdvak 112 t/m 25 mei
Uitslag CE 19 juni
CE tijdvak 213 t/m 24 juni
Toetsweek 423 juni t/m 29 juni
Herkansingen T47 en 8 juli
Uitslag CE 21 juli
Diploma-uitreiking Mavo4 juli
Diploma-uitreiking Havo5 juli
Diploma-uitreiking Vwo6 juli
CE tijdvak 35 t/m 8 juli