Technasium is denken en doen

Het Bonhoeffercollege is sinds 19 september 2016 officieel een Technasium. Het Technasium is denken en doen. Niet alleen theorie, maar ook praktijk. Op het Technasium zit je zelf achter het stuur. Je neemt de plek in van bijvoorbeeld een bouwkundige, mijnbouwspecialist, architect, radioloog of biomedisch ingenieur en je werkt in groepjes aan opdrachten die rechtstreeks vanuit de praktijk komen.

Theorie en praktijk

Het Technasium staat voor onderwijs dat denken koppelt aan doen, theorie combineert met praktijk en leert kennis construeren naast kennis consumeren. Dat gebeurt vanaf de brugklas tijdens het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) en kun je kiezen in havo en vwo, tot en met het eindexamen aan toe.

Het vak O&O wordt gegeven door docenten die hiervoor speciaal zijn getraind. Hun rol is vooral coachend.

Per periode werk je aan één opdracht. De resultaten presenteer je aan elkaar én de opdrachtgever. Al heel vroeg kom je er zo achter welke beroepen je leuk vindt. Bekijk dit filmpje voor meer informatie.

Aanmelden Technasium 2e klas (havo & vwo)

In de laatste maanden van het schooljaar volgt de aanmelding van leerlingen voor de 2e klas Technasium aan de hand van een vaste procedure. Kijk hier voor de procedure en toelatingscriteria.

Hoe kunnen de brugklasleerlingen zich inschrijven voor de 2e en 3e klas O&O van het Technasium? Vul dit inschrijfformulier in en stuur het formulier ondertekend per mail naar Technasium@bonhoeffer.nl. Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 kan tot en met vrijdag 5 juni 2020. In de laatste week van dit schooljaar krijgen de leerlingen bericht of geplaatst zijn.

Benieuwd naar ervaringen van huidige O&O-leerlingen? Bekijk dan het volgende filmpje:

Interessante onderzoeksvragen?

Interesse in het Technasium of een idee voor een interessante ontwerp- of onderzoeksvraag voor de leerlingen? Laat het één van ons weten:

Meer informatie vindt u via:

Een paar mooie projecten op een rij

Project Groenspoor

In opdracht van de gemeenten Castricum en Heiloo is havo-2 aan de slag gegaan met het project Groenspoor. Bij de aanleg van de nieuwe wijk de Zandzoom (grens Limmen/Heiloo) zal waarschijnlijk veel verstening van het landschap ontstaan. Landbouwgrond maakt plaats voor nieuw woongebied met onderhoudsarme, (grijs-)betegelde voor- en achtertuinen. Dit kan grote gevolgen hebben voor waterhuishouding en biodiversiteit. Leerlingen is gevraagd oplossingen te bedenken om toekomstige bewoners te laten zien dat een niet-betegelde tuin ook onderhoudsarm kan zijn.

Viruskenner

O&O-leerlingen uit de 2e klas gingen de uitdaging aan om een Viruskenner te worden! De teams werkten samen aan oplossingen om de verspreiding van diverse infectieziekten tegen te kunnen gaan. Hoe actueel deze opdracht is bleek wel gedurende de lesweken! Er werd een tijdlijn van krantenberichten bijgehouden die verspreiding van het Coronavirus Covid-19 inzichtelijk maakte. De oplossingen zijn ingezonden voor de landelijke prijsvraag.

Bouwend Nederland

De 4e klas O&O deed dit schooljaar mee aan de landelijke innovatieprijsvraag van Bouwend Nederland. Probleemstelling waar de leerlingen mee aan de slag gingen: “Amsterdam staat op instorten”. Bijna alle kademuren en bruggen in Amsterdam zijn aan vervanging toe. De leerlingen werden uitgedaagd om een circulair, esthetisch en functioneel ontwerpvoorstel te maken voor de renovatie of vernieuwing van de kademuren en bruggen. Het team van Sten, Quintin en Bas werd uitgekozen voor de landelijke finaledag in ‘s-Hertogenbosch.