Technasium is denken en doen

Het Bonhoeffercollege is sinds 19 september 2016 officieel een Technasium. Het Technasium is denken en doen. Niet alleen theorie, maar ook praktijk. Op het Technasium zit je zelf achter het stuur. Je neemt de plek in van bijvoorbeeld een bouwkundige, mijnbouwspecialist, architect, radioloog of biomedisch ingenieur en je werkt in groepjes aan opdrachten die rechtstreeks vanuit de praktijk komen.

Theorie en praktijk

Het Technasium staat voor onderwijs dat denken koppelt aan doen, theorie combineert met praktijk en leert kennis construeren naast kennis consumeren. Dat gebeurt vanaf de brugklas tijdens het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) en kun je kiezen in havo en vwo, tot en met het eindexamen aan toe.

Het vak O&O wordt gegeven door docenten die hiervoor speciaal zijn getraind. Hun rol is vooral coachend.

Per periode werk je aan één opdracht. De resultaten presenteer je aan elkaar én de opdrachtgever. Al heel vroeg kom je er zo achter welke beroepen je leuk vindt. Bekijk dit filmpje voor meer informatie.

Aanmelden Technasium 2e klas (havo & vwo)

In de laatste maanden van het schooljaar volgt de aanmelding van leerlingen voor de 2e klas Technasium aan de hand van een vaste procedure. Kijk hier voor de procedure en toelatingscriteria.

Hoe kunnen de brugklasleerlingen zich inschrijven voor de 2e en 3e klas O&O van het Technasium? De leerling logt zich in via Magister met het eigen Magister account. Onder het kopje activiteiten kan het Inschrijfformulier Technasium gevonden worden. De leerling schrijft zich vervolgens in voor het onderdeel ‘Ja, ik kies voor het Technasium (het vak O&O) in leerjaar 2 en 3’.

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022 kan tot en met maandag 7 juni 2021. In de laatste week van dit schooljaar krijgen de leerlingen bericht of geplaatst zijn.

Benieuwd naar ervaringen van huidige O&O-leerlingen? Bekijk dan onderstaande filmpjes:

Technasium in de bovenbouw

Het Technasium heeft een eigen examenvak: Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Kies een NG- of NT-profiel met O&O als je Technasium in de bovenbouw wilt volgen. O&O wordt afgesloten met een schoolexamen, ook wel de meesterproef genoemd.

Keuzeprojecten

Na een gezamenlijk project in de vierde klas start je de tweede helft van dat jaar met een keuzeproject. Je bedenkt dan als team waar jullie gezamenlijke interesses liggen qua bètawerelden en type opdrachten. Samen zoek je een opdrachtgever voor jullie keuzeproject. Een keuzeproject duurt een half jaar. Er staan drie vaste lesuren per week op het rooster en twee lesuren plan je met je team zelf in. Je kunt in overleg met je docent (coach) altijd vrij werken in de Technasium-werkplaats of buiten school. Wanneer het project klaar is houd je een eindpresentatie voor de opdrachtgever. Havo-leerlingen doen één keuzeproject (pré-meesterproef) en vwo-leerlingen doen twee keuzeprojecten en één pré-meesterproef in de bovenbouw.

Bonhoeffercollege wint de

Bouwend Nederland Innovatieprijs 2021

Lees hier het artikel

Meesterproef

In het eindexamenjaar voer je één grote O&O opdracht uit. Het is mogelijk, maar niet noodzakelijk om je profielwerkstuk aan je meesterproef te koppelen. Voor de meesterproef zoek je met hulp van je docent (coach) een expertbegeleider uit het hoger onderwijs. De expert en de opdrachtgever beoordelen samen met je O&O-docent jullie meesterproef.

Voor meer informatie kun je het filmpje hiernaast bekijken. En bekijk de procedure instroom O&O in de bovenbouw. Wanneer je uit een reguliere 3e klas of een 4 mavo klas komt dien je voor 1 februari 2021 een motivatiebrief te sturen naar: b.dekker@bonhoeffer.nl.

Interessante onderzoeksvragen?

Interesse in het Technasium of een idee voor een interessante ontwerp- of onderzoeksvraag voor de leerlingen? Laat het één van ons weten:

Meer informatie vindt u via:

Een paar mooie projecten op een rij

Project Groenspoor

In opdracht van de gemeenten Castricum en Heiloo is havo-2 aan de slag gegaan met het project Groenspoor. Bij de aanleg van de nieuwe wijk de Zandzoom (grens Limmen/Heiloo) zal waarschijnlijk veel verstening van het landschap ontstaan. Landbouwgrond maakt plaats voor nieuw woongebied met onderhoudsarme, (grijs-)betegelde voor- en achtertuinen. Dit kan grote gevolgen hebben voor waterhuishouding en biodiversiteit. Leerlingen is gevraagd oplossingen te bedenken om toekomstige bewoners te laten zien dat een niet-betegelde tuin ook onderhoudsarm kan zijn.

Viruskenner

O&O-leerlingen uit de 2e klas gingen de uitdaging aan om een Viruskenner te worden! De teams werkten samen aan oplossingen om de verspreiding van diverse infectieziekten tegen te kunnen gaan. Hoe actueel deze opdracht is bleek wel gedurende de lesweken! Er werd een tijdlijn van krantenberichten bijgehouden die verspreiding van het Coronavirus Covid-19 inzichtelijk maakte. De oplossingen zijn ingezonden voor de landelijke prijsvraag.

Bouwend Nederland

De 4e klas O&O deed dit schooljaar mee aan de landelijke innovatieprijsvraag van Bouwend Nederland. Probleemstelling waar de leerlingen mee aan de slag gingen: “Amsterdam staat op instorten”. Bijna alle kademuren en bruggen in Amsterdam zijn aan vervanging toe. De leerlingen werden uitgedaagd om een circulair, esthetisch en functioneel ontwerpvoorstel te maken voor de renovatie of vernieuwing van de kademuren en bruggen. Het team van Sten, Quintin en Bas werd uitgekozen voor de landelijke finaledag in ‘s-Hertogenbosch.