Skip to main content

Aandacht voor onderwijskwaliteit

Om de vier jaar maken we een schoolplan waarin we de onderwijsontwikkelingen vastleggen.Wij zetten ons elke dag weer in voor goed onderwijs. Elke leerling kan altijd rekenen op onze systematische begeleiding. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en stellen we verbeterpunten vast. Dat draagt mede bij aan onze resultaten.

Wat gaat goed en wat kan beter?

Het schoolplan is leidend voor onze onderwijsontwikkelingen. Het plan wordt om de vier jaar vastgesteld. Daar zijn alle geledingen van de school bij betrokken. Vervolgens wordt per jaar een jaarplan gemaakt en dat is weer richting gevend voor de afdelingsplannen. Jaarlijks bekijken we of we de gestelde doelen hebben bereikt.

Om een indruk te krijgen van de percentages leerlingen die doorstromen naar een volgend leerjaar of overstappen naar een andere afdeling is hier de in-, door- en uitstroomtabel te zien.

Naast onze eigen aandacht voor kwaliteit onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van ons onderwijs en rapporteert daarover. Het gaat daarbij om de onderwijspositie ten opzichte van het basisschooladvies, doorstroom in de onderbouw en bovenbouw en de examencijfers. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Inspectie.

We verwijzen graag ook naar de website van Scholen op de Kaart voor cijfermatige gegevens van onze inspanningen.

Resultaten 2023

OpleidingAantal leerlingenPercentage geslaagd
Mavo
6788%
Havo14588%
Vwo9478%