Aandacht voor onderwijskwaliteit

Wij zetten ons elke dag weer in voor goed onderwijs. Elke leerling kan altijd rekenen op onze systematische begeleiding. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en stellen we verbeterpunten vast. Dat draagt mede bij aan onze resultaten.

Wat gaat goed en wat kan beter?

Naast onze eigen aandacht voor kwaliteit onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van ons onderwijs en rapporteert daarover. Het gaat daarbij om de onderwijspositie ten opzichte van het basisschooladvies, doorstroom in de onderbouw en bovenbouw en de examencijfers. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Inspectie.

We verwijzen graag ook naar de website van Scholen op de Kaart voor cijfermatige gegevens van onze inspanningen.