Aandacht voor onderwijskwaliteit

Om de vier jaar maken we een schoolplan waarin we de onderwijsontwikkelingen vastleggen.Wij zetten ons elke dag weer in voor goed onderwijs. Elke leerling kan altijd rekenen op onze systematische begeleiding. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en stellen we verbeterpunten vast. Dat draagt mede bij aan onze resultaten.

Wat gaat goed en wat kan beter?

Het Schoolplan is leidend voor onze onderwijsontwikkelingen. Het plan wordt om de vier jaar vastgesteld. Daar zijn alle geledingen van de school bij betrokken. Vervolgens wordt per jaar een jaarplan gemaakt en dat is weer richting gevend voor de afdelingsplannen. Jaarlijks bekijken we of we de gestelde doelen hebben bereikt.

Om een indruk te krijgen van de percentages leerlingen die doorstromen naar een volgend leerjaar of overstappen naar een andere afdeling is hier hier de in-, door- en uitstroomtabel te zien.

Naast onze eigen aandacht voor kwaliteit onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van ons onderwijs en rapporteert daarover. Het gaat daarbij om de onderwijspositie ten opzichte van het basisschooladvies, doorstroom in de onderbouw en bovenbouw en de examencijfers. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Inspectie.

We verwijzen graag ook naar de website van Scholen op de Kaart voor cijfermatige gegevens van onze inspanningen.

Resultaten 2018

OpleidingExamenresultatenAantal leerlingenPercentage
Mavo
aangemeld78
teruggetrokken
geslaagd7090%
afgewezen810%
Havoaangemeld114
teruggetrokken
geslaagd10693%
afgewezen87%
Atheneumaangemeld82
teruggetrokken11%
geslaagd7288%
afgewezen911%
Gymnasiumaangemeld11
teruggetrokken
geslaagd11100%
afgewezen
VWO totaalaangemeld93
teruggetrokken11%
geslaagd8390%
afgewezen99%