Skip to main content

Mavo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

De data voor algemene informatieavonden kunt u vinden in de agenda op de website. Ouders worden per mail op de hoogte gesteld.

Driehoeksgesprekken (leerling, ouder/verzorger en mentor) kunnen worden ingepland op 12 en 18 december ’23 en op 4 maart ’24.

Reizen en excursies

Alle 2e klassen gaan in september een paar dagen naar Friesland.

De voorexamenklassen, 3mavo, 4havo en 5 vwo maken in het voorjaar een mooie buitenlandse reis. Ze krijgen een aanbod van sportieve en/of culturele reizen waaruit ze een keuze mogen maken.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting bevat alle toetsen die meetellen voor het schoolexamen. Elke periode sluiten we af met een toetsweek waarin de PTA’s worden afgenomen. Voor mavo-3 betekent dit dat er vier PTA-weken zijn. Voor mavo-4 zijn dat er natuurlijk drie, gevolgd door het Centraal Examen in mei 2024.

Het PTA, examenreglement en andere handige informatie over het (school)examen vind je hier.

Naast het PTA hebben we ook een Programma voor Toetsing Doorstroming (PTD) voor mavo 3. Hierin staan naast de toetsen die meetellen voor het schoolexamen ook de toetsen die alleen meetellen voor de voortgang. Dat geeft voor de leerlingen een overzicht voor de toetsweken. Het PTD van mavo3 2023-2024 vind je hier.

Invulling sectie-ontwikkeldagen mavo

Op de ontwikkeldagen voor het personeel, werken de leerlingen thuis zelf aan één of meerdere opdrachten. De invulling voor schooljaar ’23-’24 is als volgt:

 Mavo 2

  • 9 november: stage
  • 9 april: opdracht Nederlands
  • 30 mei: stage
  • 26 juni: voorbereiding toetsweek

Mavo 3

  • 9 november: voorbereiding toetsweek
  • 9 april: stage
  • 30 mei: opdracht Nederlands
  • 26 juni: voorbereiding toetsweek

Mavo 4

  • 9 november: voorbereiden toetsweek
  • 9 april: opdracht Nederlands