Mavo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor de mavo, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Nieuwsbrief voor mavo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de mavo. Hierin staat belangrijke info over de afgelopen periode en we kijken natuurlijk ook vooruit. Lees hier de nieuwsbrief.

Reizen, excursies en uitwisselingen

In de 2e klas gaan de leerlingen net als alle tweedeklassers op driedaagse. Mavo-2 gaat naar Texel voor een educatief en recreatief programma om elkaar zo beter te leren kennen.

In de 3e klas kunnen leerlingen kiezen voor Berlijn of de Ardennen. Die keuze maak je aan het eind van de tweede klas. Het Berlijn-programma heeft een cultureel karakter, terwijl dat van de Ardennen sportief van aard is.

In de 3e klas kun je halverwege het jaar ook meedoen aan een uitwisseling met andere scholen in Polen, Portugal, Frankrijk of Duitsland.

Programma van toetsing en afsluiting

Sectorkeuze

In de 3e klas van de mavo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. In deze brochure vind je hierover alle informatie. Ook het keuzeformulier zit in de brochure. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

Voor de sector- en vakkenkeuze in mavo 2 verwijzen wij naar deze brochure.

PTA-programma

Elke periode sluiten we af met een PTA. Voor mavo-3 betekent dit dat er vier PTA-weken zijn. Voor mavo-4 zijn dat er natuurlijk drie, gevolgd door het Centraal Examen in mei 2019.

PTA-programma mavo-3 2018 – 2019

PTA-programma mavo-4 2018 – 2019

Examen

Op 9 mei 2019 starten de Centraal Examens. In ons, later dit jaar te verschijnen, informatiebulletin kun je allerlei informatie vinden over de examens van 2019, zoals informatie over de hulpmiddelen die je mag gebruiken en het examenrooster.
In de folder “Wanneer ben ik geslaagd voor mijn VMBO?” van het ministerie van OCW kun je lezen over de uitslagbepaling in 2018.

Ouderavonden

De algemene informatieavond voor mavo 2 is op 18 september, en die voor mavo 3-4 op 3 september 2019.

De kwartieravonden voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit de derde klas zijn dit schooljaar op 12 en 25 februari 2020.

De tienminutenavonden staan gepland op 9 of 17 december en 25 februari of 2 maart.