Mavo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor de mavo, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

MAVO diploma dit jaar

Vanwege het coronavirus worden de centrale schriftelijke examens dit jaar niet afgenomen. Er is bepaald dat het schoolexamen leidend wordt. In dit document kun je vinden hoe we dat gaan vormgeven.

Nieuwsbrief voor mavo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de mavo. Hierin staat belangrijke info over de afgelopen periode en we kijken natuurlijk ook vooruit. Lees hier de nieuwsbrief.

Reizen, excursies en uitwisselingen

In de 2e klas gaan de leerlingen net als alle tweedeklassers op driedaagse. Mavo-2 gaat naar Texel voor een educatief en recreatief programma om elkaar zo beter te leren kennen.

In de 3e klas kunnen leerlingen kiezen voor Berlijn of de Ardennen. Die keuze maak je aan het eind van de tweede klas. Het Berlijn-programma heeft een cultureel karakter, terwijl dat van de Ardennen sportief van aard is.

In de 3e klas kun je halverwege het jaar ook meedoen aan een uitwisseling met andere scholen in Polen, Portugal, Frankrijk of Duitsland.

Programma van toetsing en afsluiting

Profielkeuze

In de 3e klas van de mavo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. Het keuzeformulier vind je hier. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

Voor de profiel- en vakkenkeuze in mavo 2 verwijzen wij naar deze brochure.

PTA-programma

Elke periode sluiten we af met een PTA. Voor mavo-3 betekent dit dat er vier PTA-weken zijn. Voor mavo-4 zijn dat er natuurlijk drie, gevolgd door het Centraal Examen in mei 2020.

PTA-programma mavo-3 2019 – 2020

PTA-programma mavo-4 2019 – 2020

Alle rechten en plichten rond het examen vind je in het Examenreglement.

Ouderavonden

De algemene informatieavond voor mavo 2 is op 18 september, en die voor mavo 3-4 op 3 september 2019.

De kwartieravonden voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit de derde klas zijn dit schooljaar op 12 en 25 februari 2020.

De tienminutenavonden staan gepland op 9 of 17 december en 25 februari of 2 maart.

Invulling sectie-ontwikkeldagen mavo

mavo 2

Ontwikkeldag:

 1. LOB-activiteiten & werken aan Qompas
 2. Aanmaken portfolio en OneNote instructie
 3. Museumbezoek Kijkwijzer art 2d
 4. Fictie (Nederlands)
 5. Stagedag

mavo 3

Ontwikkeldag:

 1. CKV-opdracht
 2. Wiskunde statistiek PO
 3. Stagedag
 4. Eco. 321 Consumptie
 5. Fictiedossier Nederlands

mavo 4

Ontwikkeldag:

 1. Profiel werkstuk
 2. Mbo-oriëntatie open dag/ meeloop dag
 3. Fictiedossier Nederlands
 4. PO maatschappijleer 422 interview / PO Engels 421 fictief reisverslag
 5. n.v.t.