Mavo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor de mavo, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Nieuwsbrief voor mavo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de mavo. Hierin staat belangrijke info over de afgelopen periode en we kijken natuurlijk ook vooruit. Lees hier de nieuwsbrief.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Helaas zijn er vanwege COVID19 voor het schooljaar 2020-2021 nog geen schoolreizen gepland.

Gewoonlijk gaan de leerlingen van mavo2 op driedaagse naar Texel voor een educatief en recreatief programma om elkaar zo beter te leren kennen.
In de 3e klas kunnen leerlingen kiezen voor Berlijn of de Ardennen. Die keuze maak je aan het eind van de tweede klas. Het Berlijn-programma heeft een cultureel karakter, terwijl dat van de Ardennen sportief van aard is. In de 3e klas kun je halverwege het jaar ook meedoen aan een uitwisseling met andere scholen in Polen, Portugal, Frankrijk of Duitsland.

Programma van toetsing en afsluiting

Profielkeuze

In de 3e klas van de mavo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. Het keuzeformulier vind je hier. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

Voor de profiel- en vakkenkeuze in mavo 2 verwijzen wij naar deze brochure.

PTA-programma

Elke periode sluiten we af met een PTA. Voor mavo-3 betekent dit dat er vier PTA-weken zijn. Voor mavo-4 zijn dat er natuurlijk drie, gevolgd door het Centraal Examen in mei 2020.

PTA-programma mavo-3 2019 – 2020

PTA-programma mavo-4 2019 – 2020

Alle rechten en plichten rond het examen vind je in het Examenreglement.

Ouderavonden

De data voor algemene informatieavonden kunt u vinden in de agenda op de website. Vanwege Corona kunnen ze wellicht niet door gaan in de gewoonlijke vorm. Ouders worden per mail op de hoogte gesteld.

De kwartieravonden voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit de derde klas zijn dit schooljaar op 17 februari of 2 maart 2021.

De tienminutenavonden staan gepland op 30 november of 8 december en 2 of 8 maart.

Invulling sectie-ontwikkeldagen mavo

De invulling van deze dagen volgt nog. De data zijn al wel bekend.

  • 28-9:
  • 2-12:
  • 12-2:
  • 25-3:
  • 8-6: