Mavo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

De data voor algemene informatieavonden kunt u vinden in de agenda op de website. Vanwege Corona kunnen ze wellicht niet door gaan in de gewoonlijke vorm. Ouders worden per mail op de hoogte gesteld.

Driehoeksgesprekken (leerling, ouder/verzorger en mentor) kunnen worden ingepland op 6 en 12 december en op 2,7 of 15 maart.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Helaas zijn er vanwege COVID19 voor het schooljaar 2021-2022 nog geen schoolreizen gepland.

Gewoonlijk gaan de leerlingen van mavo2 op driedaagse naar Texel voor een educatief en recreatief programma om elkaar zo beter te leren kennen.
In de 3e klas kunnen leerlingen kiezen voor Berlijn of de Ardennen. Die keuze maak je aan het eind van de tweede klas. Het Berlijn-programma heeft een cultureel karakter, terwijl dat van de Ardennen sportief van aard is. In de 3e klas kun je halverwege het jaar ook meedoen aan een uitwisseling met andere scholen in Polen, Portugal, Frankrijk of Duitsland.

Programma van toetsing en afsluiting

Profielkeuze

In de 3e klas van de mavo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. Een brochure met informatie vind je hier. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

PTA-programma

Elke periode sluiten we af met een PTA. Voor mavo-3 betekent dit dat er vier PTA-weken zijn. Voor mavo-4 zijn dat er natuurlijk drie, gevolgd door het Centraal Examen in mei 2022.

Het PTA, examenreglement en andere handige informatie over het (school)examen vind je hier.

Invulling sectie-ontwikkeldagen mavo

Mavo 2

 • 4-10: LOB-activiteiten + werken aan Qompas
 • 8-12: Aanmaken portfolio en OneNote instructie
 • 18-2: I.v.m. corona maatregelen: nog nader te bepalen
 • 22-3: Fictie opdracht Nederlands
 • 16-6: Stagedag

Mavo 3

 • 4-10: CKV-opdracht
 • 8-12: Wiskunde statistiek PO
 • 18-2: Stagedag
 • 22-3: Eco. 321 Consumptie
 • 16-6: Fictiedossier Nederlands

Mavo 4

 • 4-10: Profiel werkstuk
 • 8-12: Mbo-oriëntatie open dag/ meeloop dag
 • 18-2: Fictiedossier Nederlands
 • 22-3: PO Engels 421 fictief reisverslag
 • 16-6: n.v.t