Mavo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor de mavo, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Nieuwsbrief voor mavo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de mavo. Hierin staat belangrijke info over de afgelopen periode en we kijken natuurlijk ook vooruit. Lees hier de nieuwsbrief van december 2017.

Belangrijk om te weten is bijvoorbeeld dat Sipke Ruijter per 1 maart 2018 het roer overneemt van Frans Bouwens die jarenlang de mavo heeft aangestuurd en begeleid.

Reizen, excursies en uitwisselingen

In de 2e klas gaan de leerlingen net als alle tweedeklassers op driedaagse. Mavo-2 gaat naar Texel voor een educatief en recreatief programma om elkaar zo beter te leren kennen.

In de 3e klas kunnen leerlingen kiezen voor Berlijn of de Ardennen. Die keuze maak je aan het eind van de tweede klas. Het Berlijnse programma heeft een cultureel karakter, terwijl dat van de Ardennen sportief van aard is.

In de 3e klas kun je halverwege het jaar ook meedoen aan een uitwisseling met andere scholen in Polen, Portugal of Duitsland. De aanmelding voor 2018 is inmiddels gesloten. In deze brochure lees je de programma’s van de verschillende bestemmingen.

Programma van toetsing en afsluiting

Sectorkeuze

In de 3e klas van de mavo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. In deze brochure vind je hierover alle informatie. Ook het keuzeformulier zit in de brochure. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

Voor de sector- en vakkenkeuze in mavo 2 verwijzen wij naar deze brochure.

PTA-programma

Elke periode sluiten we af met een PTA. Voor mavo-3 betekent dit dat er vier PTA-weken zijn. Voor mavo-4 zijn dat er natuurlijk drie, gevolgd door het Centraal Examen in mei 2018.

PTA-programma mavo-3 2017 – 2018

PTA-programma mavo-4 2017 – 2018

Examen

Op 14 mei 2018 starten de Centraal Examens. In ons informatiebulletin kun je allerlei informatie vinden over de examens van 2018, zoals informatie over de hulpmiddelen die je mag gebruiken en het examenrooster.
In de folder “Wanneer ben ik geslaagd voor mijn VMBO?” van het ministerie van OCW kun je lezen over de uitslagbepaling.

Ouderavonden

De algemene informatieavond voor mavo 2 was dit jaar op 27 september, en die voor mavo 3-4 op 12 september.

De kwartieravonden voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit de derde klas zijn dit schooljaar op 7, 12 en 20 maart 2018.

De tienminutenavonden staan gepland op 12 en 20 maart 2018.