Skip to main content

Mavo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

De data voor algemene informatieavonden kunt u vinden in de agenda op de website. Ouders worden per mail op de hoogte gesteld.

Driehoeksgesprekken (leerling, ouder/verzorger en mentor) kunnen worden ingepland op 12 en 20 december ’22 en op 20 en 28 maart ’23.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Alle 2e klassen gaan in september een paar dagen naar Friesland.

De voorexamenklassen, 3mavo, 4havo en 5 vwo maken in het voorjaar een mooie buitenlandse reis. Ze krijgen een aanbod van sportieve en/of culturele reizen waaruit ze een keuze mogen maken. Dit schooljaar zijn dat:

 • De Ardennentrip – Sportief ontspannen in de natuur
 • Berlijn – Deze reis staat in het teken van de geschiedenis van Duitsland
 • La douce France – Kamperen in Frankrijk, kunst, cultuur en geschiedenis
 • Lake District – Zwerftocht door het Lake District, een fysieke uitdaging
 • Londen – Maak kennis met deze geweldige stad
 • Rome – Kunst, cultuur en gelato
 • Surfkamp – Onderdompelen in de surfcultuur in Frankrijk
 • Vlaanderen – Backpacken door Vlaanderen, cultuur, geschiedenis, sport en ontspanning

Programma van toetsing en afsluiting

Profielkeuze

In de 3e klas van de mavo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. Een brochure met informatie vind je hier. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

PTA-programma

Het Programma van Toetsing en Afsluiting bevat alle toetsen die meetellen voor het schoolexamen. Elke periode sluiten we af met een toetsweek waarin de PTA’s worden afgenomen. Voor mavo-3 betekent dit dat er vier PTA-weken zijn. Voor mavo-4 zijn dat er natuurlijk drie, gevolgd door het Centraal Examen in mei 2023.

Het PTA, examenreglement en andere handige informatie over het (school)examen vind je hier.

Naast het PTA hebben we ook een Programma voor Toetsing Doorstroming (PTD) voor mavo 3. Hierin staan naast de toetsen die meetellen voor het schoolexamen ook de toetsen die alleen meetellen voor de voortgang. Dat geeft voor de leerlingen een overzicht voor de toetsweken. Het PTD van mavo3 vind je hier.

Invulling sectie-ontwikkeldagen mavo

Mavo 2

 • Op de ontwikkeldagen voor het personeel, werken de leerlingen thuis zelf aan één of meerdere opdrachten. De invulling is als volgt:
  • 4-10: Aanmaak portfolio + One Note
  • 21-11: LOB-week Qompas
  • 24-2: Stage
  • 23-3: Fictieopdracht Nederlands
  • 28-6: Voorbereiding toetsweek

Mavo 3

 • Op de ontwikkeldagen voor het personeel, werken de leerlingen thuis zelf aan één of meerdere opdrachten. De invulling van deze dagen is als volgt:
  • 4-10: CKV-opdracht
  • 21-11: LOB-week
  • 24-2: Praktische opdracht economie – Consumptie
  • 23-3: Stage
  • 28-6: Fictiedossier Nederlands

Mavo 4

 • Op de ontwikkeldagen voor het personeel, werken de leerlingen thuis zelf aan één of meerdere opdrachten. De invulling van deze dagen is als volgt:
  • 4-10: Profielwerkstuk
  • 21-11: Meelopen mbo
  • 24-2: Fictiedossier Nederlands
  • 23-3: Voorbereiding toetsweek