Skip to main content

Wat fijn dat je voor onze school kiest!

Hier vind je alle belangrijke informatie rond het aanmelden voor de brugklas van komend schooljaar. Als je je wilt aanmelden voor klas 2 of hoger, dan adviseren we je om eerst met ons contact op te nemen om zo te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Aanmeldingsformulier brugklas

Voor het aanmelden bij één van onze brugklassen is het belangrijk om te weten dat het schooladvies van de basisschool bepalend is en uw kind minimaal een vmbo-tl (mavo) advies heeft gekregen. Hiernaast vindt u een schema met alle doorstroommogelijkheden op onze school.

In de centrale aanmeldweek kunt u uw kind aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Dat kan online of schriftelijk.

 

Voor meer algemene informatie over het aanmelden kunt u terecht op de website van Rijksoverheid.

De basisschool vult ook een Onderwijskundige Overdrachtsrapportage in waardoor wij een goed beeld krijgen van de (school)vaardigheden. Deze formulieren kunnen verzonden worden naar leerlingenadministratie@bonhoeffer.nl

Is er behoefte aan extra ondersteuning, lees dan hier verder.

 

Voor leerlingen die van een andere VO-school komen (zij-instromers) is er een andere route om je aan te melden. Klik daarvoor hier.

Warme overdracht

Het samenstellen van de nieuwe brugkassen is elk jaar weer een ingewikkelde puzzel. Natuurlijk houden we als eerste rekening met het schooladvies om te bepalen of je in een mavo/havo of havo/vwo of in een brug+ klas begint.

Maar ook willen we meer weten over hoe je leert, je eventuele klasgenoten, enz. We vinden het daarom belangrijk om tijdig veel over onze nieuwe leerlingen te weten. We halen veel informatie uit het aanmeldingsformulier maar vinden het ook fijn om met jouw groep 8 leraar te spreken. Dat noemen we de warme overdracht. Meestal gaan we bij jouw basisschool en groep 8 leerkracht op bezoek.

Zo zorgen we ervoor dat je nieuwe mentor op het Bonhoeffer genoeg over jou weet om de start in het nieuwe schooljaar goed te laten verlopen.

Extra ondersteuning

Wij vinden het belangrijk om tijdig te weten of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Daarom werken we vanuit de dynamische driehoek: school, ouders en kind. Bij een gedeelde verantwoordelijkheid zijn de mogelijkheden tot ontwikkeling namelijk het best.

Een groot deel van de ondersteuningsbehoeften kan de mentor opvangen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de leerling en ouders. Als we denken dat de behoeften van de leerling de mentorzorg overstijgen, dan bespreken we dit samen met de leerling, ouders, basisschool en onze ondersteuningscoördinator. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart wat de leerling nodig heeft en wat onze school kan bieden.

Mocht er inderdaad extra begeleiding nodig zijn, dan kijken we samen met de Consulent Passend Onderwijs en de basisschool naar een passende oplossing.

Om duidelijkheid te krijgen over de mate van ondersteuning, kunnen zowel de ouder(s) als de leerkracht groep 8 het formulier Inventarisatie ondersteuningsbehoefte invullen en mailen naar onze ondersteuningscoördinator, mw. Femke Kooij: f.kooij@bonhoeffer.nl.

Aanmeldingsprocedure

Het Bonhoeffercollege maakt deel uit van SVOK – Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland. Met de andere scholen in deze stichting hebben we goede afspraken gemaakt over de procedure rond het aanmelden en het plaatsen van nieuwe leerlingen.

Ook maakt het Bonhoeffercollege deel uit van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland. Informatie hierover en over bovenschoolse ondersteuning vindt u in dit document.

Na de aanmelding?

Zodra we alle aanmeldingen binnen hebben, gaan we bekijken of we ook iedereen kunnen plaatsen. In enkele gevallen willen we eerst meer weten en zullen we contact opnemen met ouders en basisschool.

We laten je zo snel mogelijk weten of je bent aangenomen en geplaatst. Vervolgens gaan we een klasindeling maken waarbij we zoveel mogelijk met ieders wensen rekening proberen te houden.

Eerste kennismaking

Tegen het einde van het schooljaar krijg je een uitnodiging om op school te komen en alvast kennis te maken met je nieuwe klas en je mentor. Ook leer je dan hoe het gebouw in elkaar zit en hoe het lesrooster werkt. Je maakt dan ook afspraken over wat er bij de start van het nieuwe schooljaar gebeurt en wat je daarvoor nodig hebt.