Skip to main content

Havo: algemene informatie

Hier lees je informatie over de havo-afdeling op onze school. Verder vind je links naar speciale onderwerpen, zoals: het technasium, het PTA, de keuzegids havo en loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

De havo-onderbouw (klas 2-3): brede algemene ontwikkeling

Na de brugklas

Na de brugklas zijn er veel mogelijkheden. Als je bent toegelaten tot het havo, kun je ook de Technasiumstroom volgen. Je krijgt dan naast een breed aanbod van algemeen vormende vakken het vak Onderzoeken & Ontwerpen. Daarnaast kun je opgeven voor extra activiteiten, zoals o.a. de schoolkrant, de leerlingenraad, theater of de Legoclub. Kijk verder bij de lessentabel voor een volledig overzicht van vakken en uren.

Coach

Je hebt in principe in de 2e en 3e klas dezelfde coach. Je coach leert je zo goed kennen en kan je daarom in de 3e klas ook helpen bij het maken van een keuze voor de bovenbouw. Je coach helpt je ook als je ergens mee vastloopt. Samen en in overleg met je ouders bekijk je dan waar je het beste ondersteuning in kunt krijgen. Soms gebeurt het dat een leerling nog eens een jaar over doet, daar is dan een speciale reden voor. In dat geval bekijken we vaak of doorstroom naar een mavo-klas een betere optie is. Je krijgt vier keer per jaar een rapport. Om naar een volgende klas door te kunnen gebruiken we deze overgangsnormen.

Zij-instromers

Informatie over instromen vanuit een andere school is hier te vinden.

De havo-bovenbouw (klas 4-5): voorbereiding op een HBO-studie

In de bovenbouw van het havo bereiden we je voor op een vervolgstudie aan een Hogere BeroepsOpleiding (HBO).  Aan het einde van de 3e klas heb je gekozen welk profiel je in de 4e klas wilt volgen: cultuur & maatschappij, economie & maatschappij, natuur & gezondheid of natuur & techniek. Door het handig kiezen van bepaalde vakken is het zelfs mogelijk om een dubbelprofiel te volgen. Dit kan je kansen op het volgen van een vervolgopleiding vergroten.

Informatie over de verschillende profielen en consequenties daarvan:

Je hebt in de 4e en 5e klas veelal dezelfde coach, zodat deze je goed leert kennen en je kan adviseren in de keuze voor een vervolgopleiding. Maar ook kun je bij je coach hulp vragen mocht je ergens in vastlopen. Samen en in overleg met je ouders bekijk je dan waar je het beste ondersteuning in kunt krijgen.

Je krijgt vier keer per jaar een rapport. Hierop staan alle cijfers van alle vakken die je in een periode hebt behaald. Alle toetsen, de mate waarin de cijfers meetellen en de overgangsnormen staan beschreven in het programma van toetsing en afsluiting, het PTA.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

In de 3e klas havo begin je al met na te denken over je mogelijke beroepskeuze en de opleiding die je daarvoor nodig hebt. We gebruiken hiervoor een methode genaamd Tumult. Zowel zelfstandig als ook onder begeleiding van je mentor werk je aan een persoonlijk dossier. Hierin staat wat je interesseert, hoe je leert, welke beroepen je belangstelling hebben en welke vervolgopleidingen je eventueel zou willen doen. Hoe meer inzicht je krijgt over je mogelijke toekomst, des te gemotiveerder je wordt in je schoolwerk.

Daarnaast loop je in de 3e klas een korte stage bij een bedrijf of instelling van je keuze. Ook hierdoor krijg je een indruk welk beroep en wat voor een soort werk bij je past.

In de bovenbouw stimuleren we je eveneens om stage te lopen en eventueel alvast een keer te kijken bij een HBO-opleiding waarin je geïnteresseerd bent.

Neem een kijkje op de site van Keuzegids 123 om de HBO Opleidingen te bekijken.

Hier vind je de Open dagen  van de HBO opleidingen.

Voor informatie over studiefinanciering kun je de site van DUO raadplegen.

Check hier de HBO’s