Havo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor havo 2-3 en 4-5, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

HAVO diploma dit jaar

Vanwege het coronavirus worden de centrale schriftelijke examens dit jaar niet afgenomen. Er is bepaald dat het schoolexamen leidend wordt. In dit document kun je vinden hoe we dat gaan vormgeven

Nieuwsbrief voor havo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de havo-onderbouw (klas 2-3) en een nieuwsbrief voor de havo-bovenbouw (klas 4-5). Hierin staan allerlei leuke weetjes, met natuurlijk een terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode als ook een vooruitblik op belangrijke zaken in de komende periode.

Programma van toetsing en afsluiting

Profielkeuze

In de loop van de derde klas van de havo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. In deze brochure lees je hierover alle informatie. Op dit keuzeformulier zie je de mogelijkheden in een schema. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

PTA

In dit programma toetsing en afsluiting (PTA)  HAVO 4  staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn. Hetzelfde geldt voor het PTA  HAVO 5.

Alle rechten en plichten rond het examen vind je in het Examenreglement.

Reizen, excursies en uitwisselingen

De leerlingen van havo 2 gaan in september op kennismakingskamp naar Friesland. Havo 4 gaat op reis naar het Lake District, Londen, Parijs of Berlijn.

En de leerlingen van havo 3 kunnen zich opgeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen, Frankrijk en Portugal. Deze uitwisseling zal plaatsvinden tussen maart en juni.

Ouderavonden

De algemene informatieavond voor havo 2-3 is dit schooljaar op 23 september en voor havo 4-5 op 2 september.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een 10-minutengesprek met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 9 of 17 december en op 25 februari of 2 maart.

Ouders van havo-3 leerlingen kunnen samen met hun kind op 12 of 25 februari intekenen voor een 15-minutengesprek met de mentor en/of studiekeuzebegeleider. Dit gesprek is bedoeld indien er nog vragen zijn met betrekking tot de vakkenkeuze voor havo 4.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Invulling sectie-ontwikkeldagen
havo-onderbouw

havo 2

 •  7-10: Statistiekopdracht (wiskunde)
 •  12-12: Groepsopdracht: Verzin een actie voor een goed doel en voer deze uit. Doel is geldinzameling voor nader te bepalen doel (prijs aan verbonden).
 • 14-2: Bezoek een museum met bijbehorende verwerkingsopdracht.
 • 8-4: Vergelijkend warenonderzoek (economie)
 • 2-6: Opdracht Nederlands

havo 3

 • 7-10: Oriëntatie profielkeuze. Leerlingen maken zelfstandige opdrachten uit Tumult(wie ben ik, wat kan/wil ik, wat wordt mijn toekomst, etc.)
 •  12-12: Profielgerichte LOB stage
 • 14-2: Bezoek een museum met bijbehorende verwerkingsopdracht.
 • 8-4: Wiskunde-groepsopdracht: Cola proeftest wiskundig verwerken met geoormerkte onderdelen.
 • 2-6: Opdracht Nederlands: Tijdschrift

Invulling sectie-ontwikkeldagen
havo-bovenbouw

havo 4

 •  12-12: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 • 14-2: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 •  8-4: Werken aan CKV opdrachten en/of LOB (stage/opendagen/meeloopdagen)
 •  2-6: Plan van aanpak profielwerkstuk

havo 5

 •  12-12: Werken aan profielwerkstuk
 •  14-2: Maken van presentaties profielwerkstuk en oefenen met presentatie
 •  8-4: Leerlingen oefenen met 2 examens