Havo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor havo 2-3 en 4-5, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

De data voor de algemene informatieavonden kun je vinden in de jaaragenda van magister. Ouders krijgen informatie via e-mail.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een driehoeksgesprek (leerling, ouder/verzorger en mentor) met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 6 en 14 december 2021 en op 2, 7 of 15 maart 2022.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Reizen, excursies en uitwisselingen

Helaas zijn er vanwege COVID19 voor het schooljaar 2021-2022 nog geen schoolreizen gepland.

Gewoonlijk gaan de leerlingen van havo 2 in september op kennismakingskamp naar Friesland. Havo 4 gaat op reis naar het Lake District, Londen, Parijs of Berlijn. Leerlingen van havo 3 kunnen zich normaliter opgeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen, Frankrijk en Portugal.

Programma van toetsing en afsluiting

Profielkeuze

In de loop van de derde klas van de havo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. In deze brochure lees je hierover alle informatie. Op dit overzicht zie je de mogelijkheden in een schema. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

PTA

In het programma toetsing en afsluiting (PTA) is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn. Het PTA, examenreglement en andere handige informatie over het (school)examen vind je hier.

Invulling sectie-ontwikkeldagen
havo-onderbouw

De invulling van deze dagen:

 • 4-10:
  • Havo 2 Sectie Wiskunde verzorgt statistiekopdracht
  • Havo 3 Oriëntatie profielkeuze. Leerlingen maken zelfstandige opdrachten uit Tumult(wie ben ik, wat kan/wil ik, wat wordt mijn toekomst, etc.)
 • 8-12:
  • Havo 2 Verzin een actie voor een goed doel en voer deze uit. Doel is geldinzameling voor nader te bepalen doel (prijs aan verbonden). Groepsopdracht
  • Havo 3 Profielgerichte LOB stage
 • 18-2 (deze opdrachten mogen ook op studiedag 27 januari gedaan worden):
  • Havo 2 Bezoek een museum met bijbehorende verwerkingsopdracht
  • Havo 3 Bezoek een museum met bijbehorende verwerkingsopdracht
 • 22-3:
  • Havo 2 Sectie Economie verzorgt opdracht: Vergelijkend warenonderzoek
  • Havo 3 Sectie Wiskunde verzorgt opdracht: Cola proeftest wiskundig verwerken met geoormerkte onderdelen. Groepsopdracht
 • 16-6:
  • Havo 2 Sectie Nederlands verzorgt opdracht.
  • Havo 3 Sectie Nederlands verzorgt opdracht: Tijdschrift.

Invulling sectie-ontwikkeldagen
havo-bovenbouw

De sectieontwikkeldagen zijn dit schooljaar op 4 oktober, 8 december, 18 februari, 22 maart en 16 juni.

 • H4: Werken aan opdrachten CKV
 • H5: Werken aan het profielwerkstuk