Havo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor havo 2-3 en 4-5, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Nieuwsbrief voor havo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de havo-onderbouw (klas 2-3) en een nieuwsbrief voor de havo-bovenbouw (klas 4-5). Hierin staan allerlei leuke weetjes, met natuurlijk een terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode als ook een vooruitblik op belangrijke zaken in de komende periode.

Reizen, excursies en uitwisselingen

De leerlingen van havo 2 zijn in september van dit schooljaar op kennismakingskamp naar Friesland geweest. Tegelijkertijd ging havo 4 op reis naar het Lake District, naar Zuid-Engeland en naar Berlijn. Totaal verschillende ervaringen, maar voor iedereen een hele mooie herinnering!

En de leerlingen van havo 3 konden zich onlangs opgeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen en Portugal. Deze uitwisseling zal plaatsvinden tussen maart en juni. Kijk voor de data in de agenda op deze site of in Magister.

Programma van toetsing en afsluiting

Profielkeuze

In de loop van de derde klas van de havo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. In deze brochure lees je hierover alle informatie. Op dit keuzeformulier zie je de mogelijkheden in een schema. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

PTA

In dit programma toetsing en afsluiting (PTA) havo-4 2017-2018  staat voor elk vak omschreven in welke periode en voor hoeveel lesuren het vak op het lesrooster staat. Daarnaast is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn. Hetzelfde geldt voor het PTA havo-5 2017-2018.

Examen

Op 14 mei 2018 starten de Centraal Examens. In ons informatiebulletin kun je allerlei informatie vinden over de examens van 2018, zoals informatie over de hulpmiddelen die je mag gebruiken en het examenrooster.
In de folder “Wanneer ben ik geslaagd voor mijn HAVO?” van het ministerie van OCW kun je lezen over de uitslagbepaling.

Ouderavonden

De algemene informatieavond voor havo 2-3 was dit schooljaar op 2 oktober en voor havo 4-5 op 11 september.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een 10-minutengesprek met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 12 of 18 december en op 12 of 20 maart.

Ouders van havo-3 leerlingen kunnen samen met hun kind op 7, 12 of 20 maart intekenen voor een 15-minutengesprek met de mentor en/of studiekeuzebegeleider. Dit gesprek is bedoeld indien er nog vragen zijn met betrekking tot de vakkenkeuze voor havo 4.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!