Havo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor havo 2-3 en 4-5, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Nieuwsbrief voor havo

Ons schooljaar is in vier perioden verdeeld. Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief voor de havo-onderbouw (klas 2-3) en een nieuwsbrief voor de havo-bovenbouw (klas 4-5). Hierin staan allerlei leuke weetjes, met natuurlijk een terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen periode als ook een vooruitblik op belangrijke zaken in de komende periode.

Programma van toetsing en afsluiting

Profielkeuze

In de loop van de derde klas van de havo kies je een vakkenpakket waarin je examen doet. In deze brochure lees je hierover alle informatie. Op dit overzicht zie je de mogelijkheden in een schema. Wij hopen dat iedere leerling door een goede begeleiding en door een goed overleg met alle betrokkenen tot een weloverwogen keuze kan komen.

PTA

In dit programma toetsing en afsluiting (PTA)  HAVO 4 is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn. Hetzelfde geldt voor het PTA  HAVO 5.

Alle rechten en plichten rond het examen vind je in het Examenreglement.

Reizen, excursies en uitwisselingen

Helaas zijn er vanwege COVID19 voor het schooljaar 2020-2021 nog geen schoolreizen gepland.

Gewoonlijk gaan de leerlingen van havo 2 in september op kennismakingskamp naar Friesland. Havo 4 gaat op reis naar het Lake District, Londen, Parijs of Berlijn. Leerlingen van havo 3 kunnen zich normaliter opgeven voor een uitwisselingsprogramma met scholen in Duitsland, Polen, Frankrijk en Portugal.

Ouderavonden

De data voor de algemene informatieavonden kun je vinden in de jaaragenda van magister. Er bestaat een kans dat ze vanwege Coronamaatregelen niet in de gewoonlijke vorm kunnen plaatsvinden. Ouders worden via e-mail op de hoogte gehouden.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een 10-minutengesprek met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 30 november of 8 december en op 2 of 8 maart.

Ouders van havo-3 leerlingen kunnen samen met hun kind op 17 februari of 2 maart intekenen voor een 15-minutengesprek met de mentor en/of studiekeuzebegeleider. Dit gesprek is bedoeld indien er nog vragen zijn met betrekking tot de vakkenkeuze voor havo 4.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Invulling sectie-ontwikkeldagen
havo-onderbouw

De invulling van deze dagen:

 • 28-9:
  • Havo 2 Sectie Wiskunde verzorgt statistiekopdracht
  • Havo 3 Oriëntatie profielkeuze. Leerlingen maken zelfstandige opdrachten uit Tumult(wie ben ik, wat kan/wil ik, wat wordt mijn toekomst, etc.)
 • 2-12:
  • Havo 2 Verzin een actie voor een goed doel en voer deze uit. Doel is geldinzameling voor nader te bepalen doel (prijs aan verbonden). Groepsopdracht
  • Havo 3 Profielgerichte LOB stage
 • 12-2:
  • Havo 2 Bezoek een museum met bijbehorende verwerkingsopdracht
  • Havo 3 Bezoek een museum met bijbehorende verwerkingsopdracht
 • 25-3:
  • Havo 2 Sectie Economie verzorgt opdracht: Vergelijkend warenonderzoek
  • Havo 3 Sectie Wiskunde verzorgt opdracht: Cola proeftest wiskundig verwerken met geoormerkte onderdelen. Groepsopdracht
 • 8-6:
  • Havo 2 Sectie Nederlands verzorgt opdracht.
  • Havo 3 Sectie Nederlands verzorgt opdracht: Tijdschrift.

Invulling sectie-ontwikkeldagen
havo-bovenbouw

De invulling van deze dagen voor havo 5. Havo 4 volgt nog.

 • 2-12: Werken aan Profielwerkstuk
 • 12-2: LOB/ voorbereiden aanmelding vervolgstudie
 • 25-3: Twee examentrainingen