Skip to main content

Havo: actueel, dit schooljaar

Hier vind je actuele informatie over het lopende schooljaar, zoals links naar de nieuwsbrief voor havo 2-3 en 4-5, het PTA, info over reizen, excursies, uitwisselingen, uitnodigingen voor ouderavonden, enz.

Ouderavonden

De data voor de algemene informatieavonden kun je vinden in de jaaragenda van magister. Ouders krijgen informatie via e-mail.

Elke ouder kan twee keer per jaar intekenen voor een driehoeksgesprek (leerling, ouder/verzorger en mentor) met de mentor of een vakdocent. Dit schooljaar is dat mogelijk op 12 en 18 december ’23 en op 4 maart ’24.

Het intekenen voor gesprekken is uiteraard nooit verplicht!

Reizen en excursies

Alle 2e klassen gaan dit jaar in september een paar dagen naar Friesland. De voorexamenklassen, 3mavo, 4havo en 5 vwo maken in het voorjaar een mooie buitenlandse reis. Ze krijgen een aanbod van sportieve en/of culturele reizen waaruit ze een keuze mogen maken.

Programma van toetsing en afsluiting

PTA

In het programma toetsing en afsluiting (PTA) is aangegeven waar de toetsen en examens over gaan en in hoeverre het cijfer meetelt voor het schoolexamen en wat de herkansingsregelingen zijn. Het PTA, examenreglement en andere handige informatie over het (school)examen vind je (na de herfstvakantie) hier.

PTD

Naast het PTA hebben we ook een Programma voor Toetsing Doorstroming (PTD) voor havo 4. Hierin staan naast de toetsen die meetellen voor het schoolexamen ook de toetsen die alleen meetellen voor de voortgang. Dat geeft voor de leerlingen een overzicht voor de toetsweken. Het PTD voor havo4 2023-2024 vind je hier.

Invulling sectie-ontwikkeldagen
havo-onderbouw

Op de ontwikkeldagen voor het personeel, werken de leerlingen thuis zelf aan één of meerdere opdrachten. De invulling van deze dagen in schooljaar 23-24 is als volgt:

Havo 2:

  • 9 oktober: Statistiekopdracht wiskunde
  • 18 januari: Groepsopdracht verzin een actie i.h.k.v. burgerschap en voer deze uit
  • 9 april: Opdracht Nederlands
  • 30 mei: Opdracht economie Vergelijkend warenonderzoek
  • 26 juni: Voorbereiden toetsweek

Havo 3:

  • 9 oktober: Oriëntatie profielkeuze. Leerlingen maken zelfstandige opdrachten uit Qompas
  • 18 januari: Profielgerichte LOB stage
  • 9 april: Bezoek een museum met bijbehorende verwerkingsopdracht
  • 30 mei: Vlogopdracht van Duits/ Frans/ Engels
  • 26 juni: Voorbereiden toetsweek

Invulling sectie-ontwikkeldagen
havo-bovenbouw

Op de ontwikkeldagen voor het personeel, werken de leerlingen thuis zelf aan één of meerdere opdrachten. De invulling van deze dagen in schooljaar 23-24 is als volgt: