Ga naar

De belangrijkste internetlocaties voor leerlingen, ouders en personeel.

Magister 6

Magister 6 is gedurende de zomervakantie tijdelijk gesloten.

Magister 6 is bedoeld voor leerlingen en ouders en werkt op alle tablets en smartphones. Leerlingen krijgen hiermee toegang tot de ELO. Ouders kunnen de schoolresultaten van hun kind raadplegen. Magister 6 is aanbevolen voor docenten.

Office 365

Office 365 is een samenwerkingsplatform waarop medewerkers en leerlingen hun e-mail lezen, maar ook gezamenlijke documenten bewerken en (in de toekomst) huiswerk inleveren.

Computers reserveren

Hier kunnen docenten computerlokalen reserveren voor hun klas wanneer het werken op PC’s nodig is.

Bonhoeffer ICT

De ICT-kennisbank geeft medewerkers, leerlingen en ouders van het Bonhoeffercollege in Castricum nuttige informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over ICT, Magister en iPads.

CUPweb

Op CUP ofwel Contact Uren Planner kunnen leerlingen zich inschrijven op KWT ofwel keuzewerktijd.

Logo Theater Bonhoeffer
Theater Bonhoeffer

Theater Bonhoeffer is, sinds 2008, een theatergroep op het Bonhoeffercollege te Castricum, die jongeren uit alle jaarlagen van het Bonhoeffercollege theaterles biedt en de kans geeft jaarlijks mee te spelen in zelfgeschreven muzikale theatervoorstellingen.

SVOK Intranet

Medewerkers van SVOK kunnen hier inloggen op Intranet.

SVOK Academie

Medewerkers kunnen online leren in de SVOK Academie.

Schoolloket

Het betalen van ouderbijdragen gebeurt via Schoolloket.

De Bieb op School

De Bieb op School is een zoekmachine speciaal voor bibliotheken. Ook kunnen leerlingen boeken van andere bibliotheken vinden en reserveren.