Skip to main content

Tobias, Mees en Bram uit 4 h/v streden, onder leiding van een Inholland student Technische Bedrijfskunde, met 15 andere scholen mee op Inspiratiedag Energie en Duurzaamheid in Alkmaar. Een bestaand probleem op het gebied van energie en duurzaamheid moest in kaart worden gebracht en van oplossingen worden voorzien. Na enige voorbereiding op school werden in Alkmaar de laatste voorbereidingen getroffen voor de pitch. Als onderdeel hiervan wisselden de deelnemers en standhouders op de beursvloer ideeën en kennis uit om de pitch te kunnen onderbouwen.