Skip to main content

Sinds enkele maanden zijn het Bonhoeffercollege en Heliomare vso uit Heemskerk steeds serieuzer aan het verkennen of er een duurzame samenwerking tot stand kan komen waarbij de leerlingen van beide scholen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Hoe kunnen wij elkaar aanvullen? Woensdag 19 juni was de eerste daadwerkelijke activiteit gepland waarbij 15 leerlingen van het Bonhoeffercollege uit 3 vwo een dag gingen meelopen met leerlingen van Heliomare, afdeling Arbeid en Dagbesteding.

Jonne van Hagen (l) en Patrick Verwindt (r) begeleiden de leerlingen van het Bonhoeffercollege.

Patrick Verwindt is afdelingsleider bij het Bonhoeffercollege in Castricum en raakte in contact met Messalina Hoog Antink-Heimans, de schoolleider van Heliomare vso Heemskerk. ‘’De vraag was of we wat voor elkaar konden betekenen en wat dat dan zou zijn. Dat is niet binnen een week en ook niet binnen een maand geregeld, dus zijn we ongeveer vanaf december 2023 hiermee bezig’’, vertelt Patrick. Binnen het Bonhoeffercollege docententeam werd het idee goed ontvangen. ‘’Dan komt de volgende stap. Je hebt een wens en weet waarom je het doet, namelijk twee doelgroepen bij elkaar brengen in twee ogenschijnlijk verschillende werelden: derdeklasleerlingen vwo en leeftijdsgenoten in de stroom van arbeid en dagbesteding.’’

 

Samen

‘’In het woord samenleving zit het woord ‘samen’, dat klinkt zweverig, maar het is wel de drijfveer. Op korte termijn wilden we er dit schooljaar nog wat mee doen’’, zegt Patrick. Eerst was gepland om de eerste samenwerkingsdag 10 juli te laten plaatsvinden, maar dit moest wegens omstandigheden vervroegd worden naar 19 juni. ‘’Vorige week is er een docent van Heliomare met twee leerlingen bij ons op bezoek geweest. Die twee leerlingen hebben bij de derdeklas vwo heel dapper hun verhaal verteld; wat is Heliomare voor school en wie zijn zij? De leerlingen van Bonhoeffer konden vervolgens ook vragen stellen. Wij hebben hen toen de vraag gesteld wie er wel meer over Heliomare te weten wil komen. Op dat moment staken vijftien leerlingen hun hand op. Daarmee zijn we verder gaan puzzelen.’’ Het project staat nu nog in de kinderschoenen. Patrick: ‘’We moeten ergens beginnen, in dit geval met één klas, maar hopen dat het in de toekomst als een olievlek uitbreidt over de rest van de school.’’

 

Duurzame samenwerking

Het doel is een duurzame samenwerking tussen Heliomare en het Bonhoeffercollege. Hoe dat vorm moet krijgen, gaat nog ontwikkelen in de loop der tijd. Patrick noemt enkele voorbeelden hoe de samenwerking tot uiting zou kunnen komen. ‘’Bijvoorbeeld het bieden van stageplaatsen aan elkaars leerlingen, of dat de leerlingen elkaar helpen op de bijzondere dagen zoals Pannenkoekendag. Ik heb het met mijn collega ook gehad over ons inzetten voor een goed doel, dus ideeën hebben we genoeg.’’

De laatste voorbereidingen worden nog getroffen om de eerste samenwerkingsdag tot een succes te maken. Patrick: ‘’Je kunt op bestuursniveau heel veel praten, maar wij dachten ‘we gaan het gewoon doen en we gaan er een succes van maken.’ Vanaf 08.30 uur zijn leerlingen van het Bonhoeffercollege aanwezig bij Heliomare. Samen met docenten en leerlingen van Heliomare gaan zij in groepjes uiteen. De een zal meelopen met gym, de ander bij de fysio afdeling en weer een ander in de klas. Ook gaan de leerlingen aan de slag in Lunchrestaurant de Rode Roos en is er de mogelijkheid om bij de ergotherapeut of bij de revalidatieafdeling in het zwembad mee te lopen.’

‘’Natuurlijk zijn er verschillen tussen de twee leerlingengroepen, maar wij gaan juist uit van de overeenkomsten. We kijken naar wat de leerlingen gemeen hebben en minder naar waarin ze verschillen.’’ Waarom andere scholen ook zo’n samenwerkingsproject zouden moeten opstarten, is volgens Patrick duidelijk: ‘’Je moet het samen doen, leerlingen kunnen heel veel van elkaar leren. Over het algemeen is speciaal onderwijs een vrij gesloten wereld. Ik moet dan gelijk denken aan een zin uit het liedje Amigo van Chef’Special: ‘Strangers are strangers until they meet‘. Soms hebben mensen een zetje nodig om elkaar te ontmoeten. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het erg belangrijk.’’

Beide schoolteams hopen op een succesvolle en inspirerende dag en er liggen al plannen klaar om vanaf volgend schooljaar structurele activiteiten te organiseren.

 

Door Rosemarijn Beneker

Bron artikel: Bonhoeffercollege en Heliomare vso slaan de handen ineen | Al het nieuws uit Castricum (rodi.nl)