Skip to main content

Het Bonhoeffercollege is lid geworden van Eco-schools, een organisatie die met leerlingen werk maakt van duurzaam denken en doen op school. Op donderdag 21 september heeft rector Jesse Bos de bijbehorende intentieverklaring ondertekend die moet gaan leiden tot de Groene Vlag, het keurmerk van Eco-schools. Bij deze officiële aftrap waren verder ook aanwezig Pieter de Vries, programmaleider Klimaat van de gemeente Castricum, Wogene Kramer van CALorie Castricum, en Thijs van der Meulen en Wietske Stoelinga van Eco-schools.

De andere handtekeningen werden gezet door onze Duurzame Docenten en Klimaatstrijders, leerlingen die zich inzetten voor een beter klimaat. Zij organiseerden al een kledingruilbeurs en andere acties om andere leerlingen bewuster te maken van wat ze zelf kunnen doen voor een duurzame school, zoals plastic afval en papier gescheiden inzamelen om te recyclen. Ook nam een aantal leerlingen deel aan de schoolstaking voor het klimaat op vrijdag 15 september in Den Haag. Daarnaast krijgt het Bonhoeffer binnenkort zonnepanelen op het enorme dakoppervlak. Op 10 oktober, de Dag van der Duurzaamheid, organiseren de Klimaatstrijders en Duurzame Docenten ludieke acties om nog meer leerlingen en medewerkers te betrekken bij het verduurzamen van hun school.