Skip to main content

Vele jaren lang werd er in oktober rond de herfstvakantie op het Bonhoeffercollege een beroepenmarkt georganiseerd.

Leerlingen uit de bovenbouw (ook van naburige scholen) konden in gesprek met studenten en opleiders van een groot aantal instellingen.

In het licht van verschillende ontwikkelingen heeft de schoolleiding besloten om de markt niet langer te organiseren. We danken iedereen die zich hier de laatste jaren op organisatorisch gebied voor heeft ingezet.

Leerlingen van M4 zullen nu meelopen bij verschillende MBO’s. Leerlingen uit H4 gaan dit jaar naar de studievoorlichtingen in Alkmaar en leerlingen van V5 gaan naar de studievoorlichtingen in Haarlem. Al deze avonden zijn in november en bieden een breed scala aan HBO en WO voorlichtingen. Ouders en leerlingen uit de bovenbouw zijn hierover geïnformeerd.