Skip to main content

Polarisatie onder jongeren

In de afgelopen jaren zijn er steeds scherpere tegenstellingen ontstaan tussen verschillende groepen mensen. Polarisatie, wat betekent dat mensen heel erg van elkaar kunnen verschillen in hun denkbeelden, identiteit en gedrag, kan een belemmering vormen voor een goed functionerende democratie. Nieuwe vormen van deze tegenstellingen, bijvoorbeeld gerelateerd aan de Israël-Palestina oorlog of klimaatverandering, kunnen snel opkomen en versterken al bestaande culturele en politieke verschillen en identiteiten. Dit maakt het moeilijker voor mensen om samen actie te ondernemen. Tot nu toe hebben wetenschappers vooral gekeken naar polarisatie onder volwassenen, maar de tienerjaren zijn een belangrijke periode waarin mensen hun denkbeelden en identiteit ontwikkelen. Om polarisatie beter te begrijpen en de negatieve gevolgen ervan tegen te gaan, is het essentieel om te weten hoe jongeren verschillende denkbeelden ontwikkelen.

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) doet onderzoek naar de ontwikkeling van democratische waarden onder jongeren om daarmee inzichten te verkrijgen in het proces van polarisatie. Hierbij werken we samen met diverse middelbare scholen, waaronder het Bonhoeffercollege. In de maanden november en december zal de dataverzameling plaatsvinden. Het onderzoek bestaat uit drie delen: (1) een korte vragenlijst voor een deel van de leerlingen, (2) een focusgroep met enkele (geïnteresseerde) leerlingen, en (3) gesprekken met docenten. Indien uw kind jonger is dan 16 jaar en deel uitmaakt van de groep waar data zal worden verzameld, dan ontvangt u voorafgaand aan de dataverzameling een uitgebreide informatiebrief. Deze informatiebrief biedt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen deelname van uw kind aan het onderzoek. Leerlingen vanaf 16 jaar mogen zelf de keuze maken of ze meedoen aan het onderzoek, onafhankelijk van hun ouder(s)/verzorger(s).

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker via het volgende mailadres: n.p.dekker@uva.nl.