Skip to main content
Na lang wikken en wegen kozen wij ervoor ons profielwerkstuk te maken over alzheimer en muziek, en over muziektherapie in het bijzonder. Onze hoofdvraag luidt: ‘hoe kan muziek dienen als therapie tegen alzheimer?’. We besloten deze vraag te beantwoorden op een originele manier: een mini-documentaire waarin we ingaan op het ontstaan van alzheimer, het effect van muziek en de relatie ertussen, om uiteindelijk antwoord te geven op onze hoofdvraag. Om naast het bestuderen van bronnen ook wat eigen praktijkonderzoek te doen, voerden we een experiment uit waarin we de EEG-scans van een aantal medestudenten onderzochten terwijl ze naar ruis luisterden en terwijl ze naar muziek luisterden.

Dat EEG-onderzoek konden wij uitvoeren door een traject dat is opgesteld door de Vrije Universiteit, en onderdeel is van de bètapartners-modules, dat ons de mogelijkheid bood om met professionele apparatuur de hersengolven van medeleerlingen te analyseren. Aan het eind van dit traject werd ons gevraagd onze bevindingen in een poster te verwerken, om die vervolgens te presenteren op een competitieve manier: wij namen deel aan een wedstrijd tussen alle deelnemers van de bèta-partners trajecten waarin gelet werd op inhoud, lay-out en presentatievaardigheden. Uiteindelijk kwamen wij tot onze blije verassing als winnaars uit de bus, een mooie blijk van waardering voor ons harde werk!

Op 4 februari komt de volledige documentaire online op https://2vandac.nl/ en het YouTube-kanaal 2vandac.

Door: Elias Groot, Tristan Heijdra, Chiem van Veen – VWO-6 Bonhoeffercollege

Begeleider: Gerda Nicolai (biologie)

Geïnteresseerd? Bekijk nu alvast de trailer: