Skip to main content

Alsof tentamens maken en examen doen nog niet spannend en stressvol genoeg is moesten de leerlingen van de examenklassen afgelopen 23 februari hun profielwerkstuk (PWS) presenteren. Het PWS is een groot werkstuk waarbij de leerlingen zich, meestal in een twee- of drietal, zo’n 80 uur verdiepen in een zelfgekozen onderwerp dat gerelateerd is aan hun profiel/vakkenpakket. Behalve dat zij hierdoor hun theoretische kennis uitbreiden doen zij onderzoek, experimenteren zij, analyseren zij de onderzoeksgegevens, beschrijven deze én presenteren zij die vervolgens. Tijdens de eerste, oriënterende, fase bedenken de leerlingen het onderwerp en de onderzoeksvraag die zij graag willen beantwoorden. Deze hoofdvraag wordt onderverdeeld in deelvragen. Hier zijn de leerlingen al vóór de zomervakantie mee gestart. Uiteindelijk dienden zij de onderzoeksresultaten, in de vorm van een verslag, voor de kerstvakantie in te leveren bij hun begeleider en vervolgens nog de puntjes op de i te zetten. Tijdens het maken van het PWS leren de leerlingen hoe ze op een efficiënte manier zoveel mogelijk relevante, correcte en volledige informatie verzamelen. Dit kan via het raadplegen van literatuur, middels het uitzetten van enquêtes of middels experimenten. Dit zijn de zogeheten Informatievaardigheden.

Ook de Onderzoeksvaardigheden komen vanzelfsprekend aan bod: eigenlijk is het profielwerkstuk één groot onderzoek, waardoor de leerling ook logischerwijs leert hoe je onderzoek doet. Hoe breng je je onderzoeksvraag goed in kaart? En hoe werk je op een overzichtelijke wijze naar het antwoord op die vraag toe? Tenslotte leert het PWS de leerling hoe je informatie overbrengt op anderen en wordt een beroep gedaan op de Presentatievaardigheden. Dit behelst zowel een traditionele presentatie (tijdens de PWS-avond) als het verslag. Teneinde de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de presentatie bood onze collega en oud-presentatiecoach Bart van der Velden de leerlingen de gelegenheid om een presentatie bij te wonen waarbij uiteengezet werd hoe je een interessante en boeiende presentatie kunt houden met onder meer tips over de powerpoint en het betrekken van het publiek. Gewapend met deze kennis gingen de leerlingen aan de slag en op naar de presentatie-avond. Dit jaar was er een prachtig programmaboekje gemaakt waarin alle presentaties vermeld stonden. De avond was ingedeeld in drie blokken met telkens drie groepjes waardoor vaak voor een flink aantal toehoorders gepresenteerd moest worden. In het programmaboekje hadden de leerlingen kort een ‘teaser’ geschreven waardoor de nieuwsgierigheid van het publiek gewekt werd. De interessegebieden van de leerlingen bleken heel divers en de meest uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod.

Een kleine greep uit de onderzoeken: boze boeren, een eigen muzieknummer schrijven, emotionele zelfbeheersing, Nederlands-Indië, personeelstekorten, AZ, klassieke literatuur, zwarte gaten, ministokstaartjes, energie, commercials, sociale media, oorlog, de lockdown, fantasietaal, het milieu, circulaire economie, sport en voeding, Marie Antoinette, Brexit, chaos en fractals, microplastic, nanotechnologie, tinnitus, seriemoordenaars en prestatiedruk (de laatste twee niet gerelateerd). Kortom, een ongelooflijk gevarieerd aanbod! De spanning was duidelijk voelbaar maar de leerlingen hebben zich er kranig doorheen geslagen onder het toeziend oog van trotse ouders en verzorgers, opa’s en oma’s, medeleerlingen en docenten. Een groot compliment voor de verzorgde presentaties en de vaak mooie en interessante onderzoeken. Bovendien een compliment voor de collega’s die de leerlingen op zo’n constructieve en positieve manier begeleid hebben. Profielwerkstuk? Het zit erop! Het was een mooie avond! Op naar de volgende (school)examens!

Dayenne Doodeman