Skip to main content

Nu het virus ook in Nederland is aangetroffen willen we de ouders en leerlingen laten weten hoe wij omgaan met deze situatie. Hieronder volgt ons protocol:

  • De school neemt geen enkel risico wat betreft onze leerlingen of medewerkers wij volgen de adviezen/richtlijnen van de GGD/RIVM nauwlettend;
  • Bij maatregelen en besluiten zijn de adviezen en instructies van GGD, RIVM en VO-raad leidend voor de school;
  • Indien een leerling of medewerker van de school in een risicogebied is geweest, krijgt diegene instructies van de GGD. De GGD zal ook instructies aan de school geven;
  • We reizen niet af naar gebieden waar een negatief reisadvies door het ministerie van buitenlandse zaken over is gegeven. De school zal de ouderraad raadplegen bij te nemen besluiten over de komende reizen die voor leerlingen ingepland zijn.