Skip to main content

Binnenkort wordt er een deel van de ouderbijdrage van het huidige schooljaar teruggestort, omdat er een aantal excursies niet konden doorgaan vanwege corona.

Het gaat om de volgende excursies en bedragen:

  • Voor alle 2e klassen de excursie landschap Noord-Holland: € 3,-
  • Mavo 2 geschiedenis excursie: € 18,-
  • Mavo 3 ckv excursie: € 12,50
  • Voor alle 3e klassen met aardrijkskunde in het pakket: aardrijkskunde excursie € 25,-
  • De havo 3 en vwo 3 geschiedenisexcursie is aangepast. De kosten vallen daardoor lager uit (€ 3,- ipv € 18,-). Er wordt 15,- teruggestort.