Skip to main content

Op zondag 15 maart heeft de overheid aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van het coronavirus. Alle scholen in Nederland blijven tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt ook voor het Bonhoeffercollege. De voortgang en kwaliteit van onderwijs vinden wij ontzettend belangrijk, maar de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers staan voorop.

Onderwijs op afstand
De afgelopen twee weken hebben wij gewerkt aan de voorbereiding van onderwijs op afstand. Op maandag 16 en dinsdag 17 maart hebben docenten zich verder voorbereid op het onderwijs op afstand en zijn door de ict-afdeling van de school workshops gegeven ter ondersteuning van het onderwijs op afstand met kleine groepen docenten. vanaf woensdag 18 maart verzorgt de school onderwijs op afstand conform het lesrooster.

Eindexamenleerlingen
De begeleiding van leerlingen die voor hun examens zitten, heeft uiteraard onze prioriteit. Later deze week volgt duidelijkheid over de voortgang van de examens.

Meer informatie
We blijven ons bij alles houden aan de richtlijnen van het RIVM/GGD en volgen de adviezen serieus op. Deze richtlijnen staan op de informatiepagina van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).
Leerlingen en ouders houden wij op de hoogte via e-mail.