Bonhoeffer College Eigentijds Eigenwijs

Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium

Studiekop periode 2

Vanaf januari 2013 is door enkele bevlogen oud-docenten van het Bonhoeffercollege een

24-10-2014|Lees meer >>
Magister gesloten

Voor de leerlingen van de bovenbouw die deze week pta's en toetsen maken, is magister tot en met

24-10-2014|Lees meer >>
Toetsweek bovenbouw

In de toetsweek voor de bovenbouw worden pta's afgenomen die meetellen voor het schoolexamen. De

24-10-2014|Lees meer >>
Voorlichtingsavond digitalisering

Voor de ouders/verzorgers van leerlingen die in de tweede klas zitten is er vanavond een

28-10-2014|Lees meer >>
B4 en B5 naar Nemo

Leerlingen van B4 en B5 gaan vandaag naar de tentoonstelling over wiskunde in Science Center NEMO

30-10-2014|Lees meer >>
Start periode 2

Vandaag begint de tweede periode van het schooljaar met nieuwe roosters.

03-11-2014|Lees meer >>
40-minutenrooster

In verband met leerlingbesprekingen hanteert de school 10 tot en met 13 november een

10-11-2014|Lees meer >>
Start inschrijving 10-minutengesprekken

De aanvraag voor een 10-minutengesprek op 25 november of 2 december kan vanaf vandaag. De

14-11-2014|Lees meer >>
Wiskunde Alympiade

Vandaag is de wiskunde Alympiade en B-dag voor leerlingen van vwo-5

14-11-2014|Lees meer >>
Aanvraag herkansing

Vandaag is voor bovenbouwleerlingen de mogelijkheid om een herkansing aan te vragen voor een pta

19-11-2014|Lees meer >>
Rooster 10-minutenavond

Vandaag wordt het rooster voor de 10-minutenavond bekendgemaakt. Met de persoonlijke code kunnen

21-11-2014|Lees meer >>
Voorlichtingsavond HBO en VO

Vanavond is er een informatieavond door DUO ( Dienst Uitvoerend Onderwijs) over de aanmelding bij

24-11-2014|Lees meer >>
Tienminutenavond

Vanavond zijn de  tienminutengesprekken tussen ouders/verzorgers en docenten. De inschrijving

25-11-2014|Lees meer >>
Herkansingen bovenbouw

Bovenbouwleerlingen (uitgezonderd havo-4) kunnen vandaag een pta uit periode 1 herkansen,

26-11-2014|Lees meer >>
Stralingspracticum 5e klas

Leerlingen van vwo-5 en havo 5 met natuurkunde in het pakket hebben deze dagen practicum. Vwo- 5

27-11-2014|Lees meer >>
Tienminutengesprekken

Op 2 en 3 december is de uitloop van de  tienminutengesprekken tussen ouders/verzorgers en

02-12-2014|Lees meer >>
Sinterklaasfeest

Op 4 december van 12.30 tot 15.30 vieren de brugklassers samen met hun mentor Sinterklaas.

Ook

04-12-2014|Lees meer >>
Excursie handvaardigheid

Leerlingen van havo-4, havo-5, vwo-5 en vwo-6 met handvaardigheid in het pakket gaan vandaag

04-12-2014|Lees meer >>
Presentatie sectorwerkstukken mavo-4

Tussen 19.30 en 22.00 uur presenteren leerlingen van mavo-4 hun secotrwerkstuk aan

09-12-2014|Lees meer >>
Excursie verzetsmuseum

Leerlingen van havo-3 maken vandaag en morgen een geschiedenisexcursie naar het Verzetsmuseum in

10-12-2014|Lees meer >>
Meelopen in het MBO

Vandaag krijgen leerlingen van mavo-4 de gelegenheid om lessen te volgen van een opleiding op het

12-12-2014|Lees meer >>
Kerstviering personeel

Het personeel van het Bonhoeffercollege heeft vanaf 17.00 uur een kerstviering in de school.

18-12-2014|Lees meer >>
Kerstgala

Voor de leerlingen van de bovenbouw hun docenten is er vanavond een kerstgala in de Bob's. Het

18-12-2014|Lees meer >>
Kerstvakantie

Kerstvakantie van 22 december 2014 tot en met 2 januari 2015. Op 5 januari beginnen de lessen

22-12-2014|Lees meer >>
Paasvakantie

Tweede paasdag is vrij.

06-04-2015|Lees meer >>
Meivakantie

Van 27 april (Koningsdag) tot en met 8 mei is het meivakantie! Op 11 mei vangen de lessen weer

27-04-2015|Lees meer >>
Hemelvaartweekend

Het Hemelvaartweekend begint dit jaar op14 mei en 15 mei.  De lessen beginnen weer op 18 mei.

14-05-2015|Lees meer >>
Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag is de school gesloten.

25-05-2015|Lees meer >>
Zomervakantie

De zomervakantie begint op 6 juli en is zes weken later op 14 augustus weer afgelopen.

06-07-2015|Lees meer >>